Hayatı tehdit eden sorunların çözümlerinde biyoloji katkıları nelerdir?

Hayatı tehdit eden sorunların çözümlerinde biyolojiden sıklıkla faydalanılmaktadır. İklim değişikliği, gıda sektörü, küresel ısınma ve sağlık sorunlarında biyolojik yöntemler kullanılmaktadır. Küresel ısınma sonucu iklim değişiklikleri ve biyolojik yaşamda değişiklikler görülmektedir. Örneğin küresel ısınma nedeniyle kutuplardaki buz kütleleri hızla erimektedir. Buda deniz seviyesinin yükselmesi, şiddetli yağmur ve fırtınaların oluşması gibi tehditleri meydana getirir.

Günümüzde küresel ısınma ile mücadele için biyolojik yöntemlerle kutuplardaki buz seviyelerinin yükselmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede buz kütleleri eski büyüklüğüne kavuşturulacak ve deniz seviyeleri korunacaktır. Gıda sektöründe ise biyolojik yöntemlerin kullanımı ile gıdaların uzun süre bozulmadan sağlıklı bir şekilde tüketilmesi sağlanmaktadır. Besinlerin bozulmasını engelleyen bakteriler, saklanmasını sağlayan bakteriler hep biyolojinin katkıları ile sağlanmaktadır.

Sağlık sektöründe ise biyoloji hastalıklarla mücadele ve vücudun dirençlenmesi için kullanılır. Örneğin grip aşısının üretimi biyolojinin katkıları ile sağlanmıştır. Grip aşısı grip virüsünün çeşitlerinin etkisiz bir halde vücuda verilmesi ve vücudun bunu tanıyarak antikor üretmesi için üretilmiştir. Bu sayede bu virüs daha sonra vücudumuza girse bile sağlıklı kalabiliriz.

Hayatımızda biyoloji sağlık, küresel ısınma, gıda ve iklim değişiklikleri gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılır.

(13) Yorum

 1. Hayatı tehdit eden sorunlar meydana geldiğinde bunların çözümü için genelde biyolojiden yararlanılır. Örneğin: Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, gıda sektörü ve sağlık sorunlarının çözümünde biyolojiden yararlanılır. Bunu bir örnekle açıklayalım: Küresel ısınmayla birlikte iklimlerde değişiklikler olmuş bu da biyolojik yaşamın değişmesine neden olmuştu. Buzulların erimesiyle birlikte deniz seviyesi yükselmiş bu da fırtına ve şiddetli yağışların meydana gelmesine neden olmuştur.

  Günümüzde yapılan biyolojik çalışmalar ile buzulların erimesinin önüne geçilmek istenmektedir. Böylece deniz seviyesinin yükselmesi engellenmiş olacaktır. Bu da yaşanacak felaketlerin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Başka bir örnek vermek gerekir ise biyolojik çalışmalar ile bugün gıdalar bozulmadan uzun süre muhafaza edilebilmektedir. Besinlerde bozulmayı önleyen bakteriler ve saklanmasını sağlayan bakteriler biyolojinin birer eseridir.

  Deniz, göl ve sulak alanların kirlenmesini engellemeye çalışılmaktadır.

  Orman, meraların tahrip edilmesi ve erozyonu önlemek için çözümler geliştirilmektedir.

  Çevreye bırakılan gazlar sebep olduğu küresel ısınma, sera etkisi gibi tehlikelerin en aza indirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

  Birçok canlı türünün ortadan kalkmasıyla biyolojik çeşitliliğin azalması ve doğal dengenin bozulması önlenmeye çalışılmaktadır.

  Hızlı nüfus artışı ve plansız kentleşmeden dolayı doğal kaynakların tahrip edilmesine karşı çözümler üretilmektedir.

  Akraba evliliklerine bağlı ve diğer kalıtsal rahatsızlıkların önüne geçmeye yönelik araştırmalar yapılmaktadır.

  Biyolojik zenginlik olan kültür bitkilerinin ve hayvanların ıslah çalışmalarının yapılmasına ve üretimin gereken şekilde arttırılmasına çalışılmaktadır.

  Erozyon ve çevre kirlenmesine bağlı göçler sebebiyle sosyal yapının bozulmasının önlenmesine çalışılmaktadır.

  Rekombinant DNA tekniği ile bakterilerin insülin, büyüme hormonu ve interferon üretmeleri sağlanmış, böylece ilaçların neden olduğu bazı yan etkilerin engellenmesine yönelik çözümler üretilmiştir.

  Grip aşısı bulunmuştur. Bu aşı ile özellikle çocukların, yaşlıların ve vücut direnci düşük kişilerin mevsim değişikliklerinden daha az etkilenmeleri sağlanmıştır.

  Özel olarak çoğaltılmış bakteri, alg ve mantarlar, endüstriyel ve evsel atıklarda bulunan civa, bakır, uranyum ve kobalt gibi maddelerin ortadan kaldırılmasında kullanılmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.