1 Dünya Savaşı Avrupadaki Sosyal ve Ekonomik Yapıyı Nasıl Etkilemiştir

1. Dünya Savaşı sonrasında özellikle Avrupada önemli sosyal ve ekonomik değişimler olmuştur. İttifak devletleri olan Osmanlı İmparatorluğu, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yıkılmış imzalanan antlaşmalar ile Avrupanın haritası yeniden çizilmiştir. Sosyal olarak birçok etnik grubu barındıran Avrupanın haritası yeniden çizilirken etnik köken ve milliyetçilik kavramları dikkate alınmamış buda ileriki dönemlerde sorunlara neden olmuştur.

Sosyal yaşantının ırk ve köken nedeniyle ayrımlaşmalara maruz kalması sonucu 2. Dünya Savaşının alt yapısı oluşmuştur. Ekonomik olarak yapılan antlaşmalar İttifak devletlerine ağır bedeller ödetmiştir. Hatta bu devletler yüksek mebladaki borçlarını ödeyemeyince Dünya genelinde ekonomik kriz ortaya çıkmıştır. Savaş sonrası yapılan antlaşmalar barışı sağlayıp haritanın yeniden çizilmesini sağlasa da ekonomik ve sosyal yaşamın düzensizliğine neden olmuştur.
savaşın etkileri
Ekonomik ve sosyal sıkıntılar savaş sonrasında özellikle Almanyada büyük ayaklanmalar ve isyanlara neden olurken Almanyada Cumhuriyetin ilanı bu ayaklanmaları daha da körüklemiştir. Avrupa ve Almanyadaki krizi aşağıdaki rakamlar çok net şekilde açıklamaktadır.

1923 Almanyası’nda;
1921’de 1 Dolar 70 Mark
Şubat 1923’te 1 kilo et 3.400 Mark
Kasım 1923’te 1 kilo et 280 milyar Mark
Kasım 1923’te 1 Dolar 840 milyar Mark’tı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.