1 dünya savasından cumhuriyetin ilanına kadar olayların kronolojik sıralaması

1 Dünya Savaşından Cumhuriyetin ilanına kadar olan olayların kronolojik sıralamasını bu yazımızda inceleyeceğiz. 1914-1923 yılları arasındaki tüm olaylar kronolojik olarak bu yazıda verilmiştir. İlk olarak bu kronolojik sıralamaya I. Dünya Savaşı ile başlayıp Cumhuriyetin ilanı ile bitireceğiz.

1 Ağustos 1914 1 Dünya Savaşı başladı.
2 Ağusots 1914 Osmanlı İmparatorluğu ve Almanya iş birliği yaptı.
10 Ağustos 1914 İki Alman gemisi Osmanlı limanlarına sığınarak bizi savaşa soktu.
29 Ekim 1914 Osmanlı deniz kuvvetleri Rus deniz kuvvetlerine saldırdı.
1 Kasım 1914 Resmi olarak savaşa katıldığımızı açıkladık
27 Aralık 1914 Sarıkamış Taarruzu başladı.
2-3 Şubat 1915 Süveyş kanalı hareketı başladı.
4 Mart 1915 İngiltere ve Fransa boğazların Rusyaya bırakılmasına karar verdi.
18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi
25 Nisan 1915 Fransa ve İngiltere kara çıkarması yaptı
20 Mayıs 1915 İtalya savaşa katıldı.
20 Ağustos 1915 Conk bayırı taarruzu
12 Ekim 1915 Bulgaristan savaşa katıldı
3 Ocak 1916 Sykes-Picot anlaşması
9 Ocak 1916 Çanakkale yabancı kuvvetler tarafından terkedildi.
27 Haziran 1916 Arap ayaklanması
17 Ağusot 1916 Romanya İtilaf devletlerine katıldı

12-16 Mart 1917 Rusyada çarlık çöktü
2 Nisan 1917 ABD savaşa katıldı
19-21 Nisan 1917 Mauirenne antlaşması ile Antalya-İzmir arası İtalyanlara bırakıldı.
26 Nisan 1917 Yunanistan savaşa dahil oldu
7 Kasım 1917 Bolşevik yönetimi Rusyada iktidar oldu
8 Ocak 1918 Wilson İlkeleri ABD tarafından açıklandı.
2 Şubat ABD fiilen savaşa dahil oldu.
3 Mart 1918 Osmanlı ve müttefikleri Rusya ile Brestlitovks Antlaşması imzalıyor.
29 Eylül 1918 Bulgaristan İtilaf devletleriyle anlaşma imzaladı.
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi
3 Kasım 1918 İngilizlerin Musulu işgali
29 Kasım 1918 Milli Kongre Cemiyeti kuruldu.

savaş
Ocak 1919 İngilizler Antep, Maraş, Urfa, Adanayı işgal ediyor.
18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı
29 Nisan 1919 İtalyanların Antalyayı işgal edişi.
4-11 Mayıs İtalyanlar Marmaris, Kuşadası, Bodrumu işgal ediyor.
15 Mayıs 1919 Yunan güçleri İzmiri işgal ediyor.<
19 Mayıs 1919 M.K. Atatürk Samsunda
22 Haziran 1919 Amasya genelgesi.
23 Temmuz-7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi
4-12 Eylül Sivas Kongresi
29 Ekim 1919 Fransızlar Antepi işgal ediyor.
1 Kasım 1919 İngilizler Maraşı Fransızlara devretti.
29 Aralık 1919 Maraşta Fransızlara karşı direniş başladı.
17 Ocak 1920 Urfada milli direniş başladı.
28 Ocak 1920 Mebuslar Meclisinde Misak-ı Millinin kabulü.
11 Şubat 1920 Fransızlar Maraştan çekiliyor.
16 Mart 1920 İngilizlerin İstanbulu işgali.
10 Nisan 1920 Fransızlar Urfayı boşalttı.
13 Nisan 1920 Bolu-Düzce ayaklanması.
23 Nisan 1920 TBMM kurulması.
29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vataniye kanunu
30 Mayıs 1920 Türk-Fransız ateşkesi.
22 Haziran 1920 Balıkesirin Yunan Kuvvetlerince işgali.
8 Temmuz 1920 Bursanın Yunan güçlerince işgali.
21 Temmuz 1920 Yunanlılar Tekirdağı işgal ediyor.
25 Temmuz 1920 Edirne Yunanlılar tarafından işgal ediliyor
10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması
3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması
9-10 Ocak 1921 Birinci İnönü Zaferi
20 Ocak 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu
21 Şubat 1921 Londra Konferansı
12 Mart 1921 İstiklal Marşının Mecliste kabulü
16 Mart 1921 Moskova Antlaşması
30 Mart-1 Nisan 1921 İkinci İnönü Zaferi
17 Temmuz 1921 Kütahyanın Yunanlılarca işgali<
13 Ekim 1921 Kars antlaşması
20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması
22 Mart 1922 İtilaf Devletleri Ateşkes önerdi.
26 Mart 1922 İtilaf Devletleri Barış önerdi.
26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz
30 Ağustos Dumlupınar Başkomutan Meydan Muharebesi
9 Eylül 1922 İzmir kurtarıldı.
11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi
4 Şubat 1923 Lozan Konferansı açılıyor.
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.