1.meşrutiyet dönemi

Bu yazımızda sizlere 1.Meşrutiyet dönemi hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Genç Osmanlılar diğer adıyla Jön Türkler olarak bilinen bir grup Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ve siyasal özgürlükleri savunan ilk harekettir.

Genç Osmanlılara göre , Tanzimat yenilikleri Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtaramayacaktır. Dağılma ancak onlara göre meşruti bir yönetim e geçişle durdurulabilir. Bu yeni düzen geçildiği zaman Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ nin içişlerine karışamayacaktır.

Genç Osmanlılar bu saydığımız sebeplerden yola çıkarak askeri darbe ile padişah Abdülaziz’i tahttan indirerek yerine 5.Murad’ı tahta çıkarmışlardır. Fakat yeni padişahın ağır sağlık sorunları ortaya çıkınca kendilerine Meşrutiyet sözü veren Abdülhamid’i tahtın başına geçirmişlerdir.

2.Abdülhamid tahta çıktıktan kısa süre sonra 27 Aralık 1876 tarihinde Meşrutiyet’i ilan etmiştir.

Meşrutiyetin ilan edilmesiyle; padişah , meclis ve anayasa üç temel kurum haline gelmiştir.

Halk ilk defa yönetime ortak olmuştur. Bu yeni rejim devletin dağılmasını önlemek amacıyla ilan edilmesi rağmen tam aksine dağılmayı hızlandırmıştır.

1877- 1878 Osmanlı -Rus Savaşı’nda Osmanlı Devleti ağır bir yenilgi almıştır. Yenilginin nedenleri mecliste sert tartışmalara yol açmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.