1.Tema Birey ve Toplum Tema Sonu Değerlendirme

A.
1.Şair annesinden masal anlatmasını istiyor.
2.Yarından, güneşten ve kıştan korkmuyor.
3.Şiirde 8 dize var.
4.Şiirin ana duygusu anne sevgisidir.

B. Aşağıdaki her soru için üç seçenek verilmiştir. Doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneğin harfini daire içine alarak işaretleyiniz.
•“Betül, takımın şirin oyuncularından biriydi.” cümlesindeki “şirin” kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?
A) Sevimli B) Sevimsiz C) Tatlı

• Aşağıdaki kelime gruplarının hangisinde “çalışkan-tembel” kelimelerindekine benzer bir anlam ilişkisi vardır?
C)Dost-düşman (çünkü ikiside zıt anlam)

C. Aşağıda verilen kelimeleri eş anlamlıları ile eşleştiriniz.
uzay=ırak
hikaye=öykü
üzüntü=keder
anne=valide

Ç. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

-Boyacı okulu güzelce boyadı
-Annem kırmızı biber aldı.
-Sefa annesini, ablasını ve kardeşini çok sever
-Büyüklerimize ve yaşlılara karşı saygılı olmalıyız.

D. Aşağıda, okuduğunuz tema ile ilgili sorular verilmiştir. Soruları okuyarak düşüncelerinizi yazınız.
• Temada hangi metinleri beğendiniz?
Kırlangıcın dostluğu ve Şakacı Fil metinlerini beğendim.

• Tema ile ilgili düşüncelerinizi yazınız.

Tema çok güzel ve eğlenceliydi. Verdiği mesajlar ve fikirler, bana öğrettikleri nedeniyle çok sevdim.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.