Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

1.Tema Birey ve Toplum Tema Sonu Değerlendirme

A.
1.Şair annesinden masal anlatmasını istiyor.
2.Yarından, güneşten ve kıştan korkmuyor.
3.Şiirde 8 dize var.
4.Şiirin ana duygusu anne sevgisidir.

B. Aşağıdaki her soru için üç seçenek verilmiştir. Doğru olduğunu düşündüğünüz seçeneğin harfini daire içine alarak işaretleyiniz.
•“Betül, takımın şirin oyuncularından biriydi.” cümlesindeki “şirin” kelimesi yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişir?
A) Sevimli B) Sevimsiz C) Tatlı

• Aşağıdaki kelime gruplarının hangisinde “çalışkan-tembel” kelimelerindekine benzer bir anlam ilişkisi vardır?
C)Dost-düşman (çünkü ikiside zıt anlam)

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.