1.Tema Değerlendirme Çalışmaları

1. Kırmızı Karınca ailesini diğer karınca ailelerinden ayıran özellik nedir?

Yardımsever olmaları ve herkesin imdadına koşmalarıdır.

2. Kırmızı Karınca ailesi, yardım için kullandığı malzemeleri nereden temin etmektedir?
Diğer karıncalar onlara bu malzemeleri zor zamanlarda kullanmaları için vermektedirler.

3.Bencil karınca, niçin Kırmızı Karınca ailesine yardım etmemektedir?
Yardımdan nefret ettiği için.

4. Karıncaların başına nasıl bir felaket gelmiştir? Bu felaketin zararları nasıl giderilmiştir?
Sel nedeniyle herşeylerini kaybetmişlerdir. Kırmızı karıncalar tüm sorunlarını çözmüşlerdir.

5. Bencil karınca, felaketten sonra nasıl davranmıştır? Onu değiştiren nedir?
Kırmızı karıncaların herkese yardım etmesi ve yardım edenlerin iyilik görmeleri onu değiştirdi.

6. “Kırmızı Karınca Ailesi ile Bencil Karınca” metninde hangi konu anlatılmıştır?
İyilik yapmanın önemi ve zor zamanlar için hazırlıklı olmadan bahsedilmiştir.

7. Aşağıdaki noktalı yerlere metnin ana düşüncesini bir cümle ile yazınız.
Saklama samanı gelir zamanı

8. Yukarıdaki metnisiz yazsaydınız hangi başlığı verirdiniz? Kutucuğa yazınız.
İyilik kazandı

9.Hemşireeler, hastaların yaralarını sarıyordu. (gerçek anlam)
Küçük çocuk, yalnızlığının onun ruhunda açtığı yaraları sarıyordu. (mecaz anlam)

10.yıkmak=yapmak
zengin=fakir
aç=tok
dost=düşman

11.

(G)Kara bulutlar kuzeyden kente doğru hızla yaklaşıyordu.
(M)O felaket günü, kara bir gün olarak hafızalara kazındı.
(G)Deniz yüzeyinde kara lekeler oluşuyordu.
(M)Kara kalbi yüzüne yansıyor, onu çirkinleştiriyordu.

12.

iğneci
evli
çiçeklik
çiçeksiz
kötülük

13.

14.5

15.küçüçük