1.Ünite İnsan Olmak

Sayfa 12


Hacivat ve Karagöz insanların görebildiği, beslendiğini, duyabildiğini, düşünebildiğini ve hareket edebildiğini vurgulamıştır.

Sayfa 13


İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerden bazıları şunlardır: Beslenme, büyüme, hareket etmedir.

1.İnsanın diğer canlılarla ortak özellikleri nelerdir?
Büyüyüp gelişme ve yok olma diğer canlılarla ortak özelliklerimizdir.

2.İnsanı insan yapak nitelikleri açıklayınız.
Düşünme yeteneği, duygusal olması

Sayfa 14

1.Kimlik kartı her vatandaşa verilir.
3.Kimlik kartında doğum tarihi, ad, soyad, hangi ülke vatandaşı olduğu gibi bilgiler yer alır.

Sayfa 15

1.Özel yaşamın gizliliği
2.Düşünce ve ifade özgürlüğü
3.Din ve vicdan özgürlüğü hakkı
4.Sağlık hakkı
5.Kişi dokunulmazlığı hakkı

Temel haklarımız
herkes içindir
Anayasa ile güvence altına alınmıştır
Doğumla başlar
Ölümle biter

Sayfa 16

Ben sağlık hizmetleri alma hakkımı kullanıyorum. Rahatsızlandığımda hastaneye gidiyorum.

Balona inanç özgürlüğü yazılabilir.

Sayfa 17

1.Yaşama, sağlık, eğitim, beslenme, oyun, dinlenme haklarına dikkat çekmiş.
3.Yaşam hakkı==>Dünyada var olarak
Eğitim hakkı==>okula giderek
Sağlık hakkı==>tedavi olarak

Görseldeki hakkımız kişinin dokunulmazlığı hakkıdır.

Sayfa 18

1.Küçüğüm, Sorumluluk, Büyüdüm
2. ilk şiir üçüncü resim, ikinci kıta ikinci resim, üçüncüsü ise ilk resim.
3.Kişinin ne zaman nasıl sorumluluklara sahip olduğu anlatılmış. Büyüyünce evimize bakmak, gençken kendimizi geliştirmek gibi sorumluluklardan bahsetmiş.

Sayfa 19

Ödevlerini yapmak, odasını temiz tutmak, kişisel bakımını yapmak, okula zamanında gitmek, okul eşyalarını özenli kullanmak

Her çocuk odasını temiz tutmalıdır.
Öğrenciler okula vaktinde gitmelidir.
Ödevlerimizi yapmamız gerekir.

Çocukluk dönemindeki sorumluluklarımız beslenme, odamızı temiz tutmak iken büyüyünce ise ailemize lider olmak, onların sorunlarını çözmek gibi sorumluluklarımız olur.

Sayfa 20-21-22-23

A.
1.Y
2.D
3.D
4.Y
5.D
6.Y
7.Y
8.D
9.Y
10.Y

B.

1.dayanışma
2.eşit
3.çocuk
4.ifade özgürlüğü
5.temel haklar
6.anayasa

C.

1.C
2.D
3.C
4.B
5.A

D.

1.Çocukken küçük sorumluluklarımız var olur. ancak büyüdüğümüz zaman bu sorumluluklarımız genişler.

2. 1 ve 5. resim
2 ve 1. resim
3 ve 2. resim
4 ve 4. resim
5 ve 3. resim

E.

İnsan doğduğu andan itibaren temel haklara sahiptir.
İnsanın temel hakları dokunulmaz, devredilemez, ertelenemez bir bütündür ve evrenseldir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.