17.Yüzyıl ıslahatları

Bu yazımızda sizlere 17.Yüzyıl ıslahatları hakkında bilgi vereceğiz.17.Yüzyılın başında birçok isyan ortaya çıkmıştır. Bunlar İstanbul ve Celali isyanlarıdır. Ordunun gücünde ciddi gerileler meydana gelmiştir. Ülkede asayiş çok önemli bir sorun haline gelmiş bu nedenle yöneticiler asayiş ve güvenliğe öncelik vermişlerdir. İlk ıslahat teşebbüsü de bu dönemde ortaya çıkar.

2.Osman (genç) Yeniçeri ocağını ortadan kaldırmaya çalışması üzerine öldürülmüş bu da ıslahatların çok kolay olmayacağını göstermiştir.

4.Murad ıslahat olarak özellikle güvenliği sağlamayı yeterli görmüştür.

Köprülü ailesi iç güvenliği sağlayarak dışa açılma deneyimlerine girişmiştir.

Tarhuncu Ahmet Paşa’nın ciddi anlamda bütçe yapma ve sürdürme çabası bu yüzyılın en anlamlı teşebbüsü sayılmalıdır.

Osmanlı aydınlarında ıslahat düşüncesi işlenmeye başlanmıştır.

Kısaca 17.yüzyıl ıslahatlarının genel özelliklerinden bahsedecek olursak maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz.

Islahatlar özellikle ordu da disiplini sağlama şeklinde olmuştur.
İç isyanları bastırmaya yöneliktir.
Huzur ve güvenliği sağlama olarak algılanmıştır.
Baskı ve şiddete dayalıdır.
Kişi teşebbüsü olarak kalmıştır.
Devamlılık arz etmemiştir.
Yükselme dönemi örnek alınmıştır. Burada Osmanlı Devleti’nin iyi zamanlarına özlem duyulmaktadır.
Islahatlarda Batı etkisi rastlanamaz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.