17. yüzyılda Osmanlı Avusturya ilişkileri

17. Yüzyılda Osmanlı Avusturya ilişkileri hakkında kısaca özet bilgileri maddeler halinde bu yazımızda bulabilirsiniz.

Osmanlı ve Avusturya ilişkileri ilk olarak Macaristan ile yapılan Mohaç savaşının Osmanlı devleti lehine sonuçlanması ile başlamıştır.  Osmanlı devleti buyruğu altında bulunan bazı beyliklerin Avusturya tarafından kışkırtılması ve sınır ihlalleri bu gerginliğin temel nedeni olmuştur.

17. Yüzyılda Osmanlı Avusturya ilişkileri

 1. Kanuni döneminde başlayan ilişkiler de zaman zaman savaşlar ve barışlar yapılmıştır.
 2. Karşılıklı yapılan akınlar yüzünden 1593’te savaşlar yeniden başladı.
 3. Erdel, Eflak ve Boğdan beyleri Avusturya ile işbirliği yaptılar.
 4. III.Mehmet’in de bizzat katıldığı Haçova Meydan Savaşında Avusturya ordusu bozguna uğratıldı.(1596)
 5. Kanije kalesi ele geçirildi.(1600)
 6. Zitvatorok Anlaşması ile barış sağlandı.(1606)

Zitvatorok Anlaşması ile:

 • Osmanlı padişahı Avusturya imparatoruna eşit sayıldı.
 • Avusturya’nın her yıl ödediği vergi kaldırıldı.
 • Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlılara bırakıldı.
 • Ayrıca, Osmanlı devleti bu anlaşma ile Avusturya üzerindeki yaptırım gücünü kaybetmiştir.
 • Savaşta gösterdiği başarıyı Celali isyanları ve İran’la yapılan mücadele yüzünden barış görüşmelerinde gösterememiştir.
 • Orta Avrupa’daki üstünlük sona ermiştir.
 • Avrupa devletleri ile hukuksal alan da eşitlik dönemi başlamıştır.
 • Erdel Beyliği’nin içişlerine karışan Avusturya ile yeniden savaşılmış ve Vasvar Anlaşması yapılmıştır.
 • Avusturya her yıl ödediği vergiyi ödemeyecek sadece savaş tazminatı olarak bir kez 200.000 kara kuruş ödeyecektir.
 • Avusturya arşüdikası Osmanlı padişahı ile eş statüde sayılacaktır.

Yapılan savaş ve imzalanan bu antlaşma ile Osmanlı devleti Avusturya üzerindeki siyasi ve askeri hakimiyetini kaybetmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.