2.Sınıf Hayat Bilgisi-Doğal Afetler ve İnsanlar

Japonya’da depreme karşı ne tür önlemler alındığını araştırınız

Japonya coğrafi konumu nedeniyle depremin en yoğun olarak görüldüğü ülkelerden birisidir. Ancak bu ülke depremle birlikte yaşamayı artık çok iyi öğrenmiştir. Aldıkları önlemler ile mal ve can kaybını en aza indirmeyi başarmışlardır. Binaların yapımında zemin üzerine raylı sistemler kurarak deprem esnasında binanın hareket etmesini sağlıyorlar. Böylece bina kolay yıkılmıyor.

Ayrıca Japonya halkı küçük yaşlardan itibaren deprem sırasında, sonrasında nasıl davranılacağı konusunda kendilerini eğitiyorlar. Deprem öncesi sürekli hazır haldeler.

1. Ülkemizde depremin etkilerinden korunmak için alınan önlemleri araştırarak yazınız.

Okullarda deprem öncesinde hangi hazırlıkların yapılması, deprem sırasında nasıl davranılması gerektiği, deprem sonrasında neler yapmamız gerektiği konularda eğitimler verilmektedir. Düzenli olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarca deprem konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.

2. Japonya’da depreme karşı alınan önlemlerle ülkemizde alınan önlemleri karşılaştırınız.

Aslında ülkemizin ve Japonya’nın almış olduğu önlemler birbirine çok benziyor. Ama özellikle Japonya’daki imar şekli ülkemizde hala uygulanmıyor. Bizim ülkemiz Japonya halkı kadar deprem konusunda bilinçli değil.

3. Cümleleri okuyup doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(D) Sel, çığ ve heyelanı önlemek için açık arazileri ağaçlandırmalıyız.
(Y) Depremi hissedince koşarak kaçmalıyız.
(D) Deprem anında, dizlerimizi karnımıza çekip ellerimizle başımızı korumalıyız.
(D) Sel baskınını önlemek için akarsuların önüne barajlar yapılmalıdır.
(D) Deprem sonrasında açık bir alanda beklemeliyiz.
(Y) Deprem anında pencere kenarında durmalıyız.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.