2.Tema Atatürk Tema Değerlendirme Çalışmaları

1.Mustafa Kelam’in gelişmeye başlaması hangi okullarda gerçekleşiyor?
Mahalle mektebi, amin alayları ve rüştiyede başlıyor.

2.Mustafa Kemal’in olgunlaşmasından ne anlıyorsunuz?
Onun büyüyüp yetişkin bir birey haline geldiğini anlıyorum.

3.Mustafa Kemal, güçlü bir lider olacağının ilk belirtilerini ne zaman ve nasıl göstermiştir?
Öğretmenlerinin dikkatini çeken bir öğrenci olmasıyla güçlü bir lider olacağının sinyallerini vermiştir.

4.Şiirdeki gün yüzlü delikanlı ifadesi ile ne kastedilmek istenmiştir?
Harp akademesinin en başarılı öğrencisi olduğuna dikkat çekilmiştir.

5.Şiire uygun bir başlık bulup aşağıdaki noktalı yere yazınız.
Mustafa Kemal Büyüyor

6.Şiirin konusunu ve ana duygusunu bulup noktalı yerlere yazınız.
Şiirin konusu==>Mustafa Kemalin eğitimi
Şiirin ana duygusu==>Bir lider büyüyor

7.Şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız.

mektep=okul
vatan=ülke
öğretmen=muallim
millet=ulus

8.Şiirde geçen el kelimesini farklık anlamlara gelecek şekilde cümlelerde kullanınız.

el==>Öyle el gibi durma gel yanımıza
el==>El ele tutuşarak buradan gittiler.

9.Şiirden isimleri bulup aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Mustafa
Mustafa Kemal
Öğretmen
Harp okulu
İstanbul
Vatan

10.Aşağıdaki terimlerden bir grup oluşturulsa hangisi dışarda kalır?
D)Sahne

11.Kutucukların içinde verilen kelimeleri kullanarak Kurtuluş Savaşı’nın nasıl geliştiğini anlatan bir paragraf yazınız.

Atatürk sonunda milleti bu mücadeleye inandırmıştır. Özetle savaşın gayesi açıkca anlatıldı. Kısaca bu savaşın öneminden bahsedildi. En sonunda halkın tümünün katılımıyla mücadele başladı.

12.Cumhuriyet yönetimi ile kazandığımız hak ve özgürlükler nelerdir? Bildiklerinizi aşağıdaki noktalı yerlere sıralayınız.

Eğitim hakkı
Medeni haklar
Seçme ve seçilme
Yeni yönetim
Miras hakkı

13.

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı Samsun’da başlattı.
Atatürk ileri görüşlü, zeki, başarılı ve hoşgörülü bir liderdir.
Kurtuluş Savaşı hikayelerini dinlemek beni çok heyecanlandırıyor.
Atatürk’ün düşünceleri, bugün bile birçok ulusa önderlik yapmaktadır.
Çok çalışarak Atatürk’e saygımızı gösterebiliriz.

14.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birden çok varlık karşılaştırılmıştır?
A)Atatürk, çağındaki diğer liderlerden barışçılığı ile ayrılır.

15.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sonunda kelimesi sonuç bildirmek amacıyla kullanılmıştır?
B)Sonunda yeni evlerine taşınabildiler.