2.Tema Atatürk Tema Sonu Değerlendirme

A.
Atatürk nereden geliyordu?
Atatürk Marmara Köşkünden geliyordu.

Otomobilden inen biri çocuğa nasıl davrandı?
Çocuğa kötü davrandı.

Atatürke göre çocuk ne demektir?
Atatürk’e göre çocuk yarın demektir.

Atatürk çocukları neden çok severdi?
Çocukların geleceğimiz olması nedeniyle severdi.

B.
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin yazımı yanlıştır?
B)Kirbit

Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sonuna -lık eki getirilirse bir eşya adı elde edilir?
A)Kitap-lık

C.

Atatürk 1881 yılında Selanik şehrinde doğmuştur.
Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Hanım’dır.
Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtarmıştır.
Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’dir.

Ç.

(D)29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi.
(D)Türkiye Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı Atatürk’tür.
(Y)Mustafa Kemal’e matematik öğretmeni “Atatürk” soyadını verdi.
(Y)Atatürk, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı çocuklara armağan etti.

D.
-Temada en çok hangi metni beğendiniz?Neden?
29 Ekim metnini çok beğendim. ÇÜnkü okullar bayraklarla süsleniyor.

-Bu temada zorlandığınız etkinlikler hangileridir?Neden?
Atatürk’ün çocuk sevgisi beni zorladı. Çünkü zordu.

-Bu temada başarılı olduğunuz etkinlikler hangileridir?Neden?
Hepsinde kendimi başarılı buluyorum. Çünkü iyi öğrendim.

-Tema ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Çok güzel bir temaydı. Atatürk’ü iyice tanıdım.