2.Tema Dünya ve Çevre Değerlendirme Soruları

1.Şair kimi kıskanırmış?
Şair ağacı kıskanırmış.

2.Şair arıya niçin imreniyormuş?
Arıların balı olduğu ve çiçeklere konduğu için imrenirmiş.

3.Şiirin şairi kimdir?
Cahit Sıktı Tarancı’dır.

4.

-k -t -ş -m
1 4 3 2

-b -f -z -o
1 2 4 3

-d -n -h -ş
1 3 2 4

-u -r -v -ö
3 2 4 1

5.

Hava çok soğukmuş
Yalnız olmak ağacı üzüyormuş.
Dünya’nın, Güneş’in etrafında dönmesi sonucu mevsimler oluşur.
Programlı olmalıyız.
Depremden korunmak için herkes önlem almalıdır.

6.
Çiçekleri severim.
Rüzgar çok şiddetli esti.
Dünyamızın iki türlü hareketi vardır.
Kuzumla oyun oynadım.

7.
rüzgar: yel
zaman: vakit
neşe: sevinç

Esen yel yaprakları uçurdu.
Vakit çok hızlı geçti.
Sevinç içinde annesine koştu.