2.Tema Dünya ve Çevre Temaya Hazırlık

1.Aşağıda verilen Çiçek Bahçesi çalışmasını yapınız.
Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

2.Tema boyunca çevreye duyarlı olmak için yaptıklarınızı defterinize not ediniz. Temanın sonunda yazdıklarınızı okuyunuz. Kim en çok şeye dikkat etmişse o arkadaşınızı sınıfınızın çevre dostu öğrencisi seçiniz.

3.Zamanınızı israf etmemek için nelere dikkat ediyorsunuuz? Anlatınız daha sonra noktalı yerlere yazınız.
Zamanımı verimli kullanmaya özen gösteriyorum. Hayatımı bir program içinde yaşıyorum. Bu sayede en iyi şekilde zamandan yararlanıyorum.

4.Dünyamızı ne kadar tanıyorsunuz?Bildiğiniz özellikleriyle dünyamızı tanıtan bir yazı yazınız.
Dünyamız güneş sistemine dahil içinde yaşam olan bir gezegendir. Dünyanın büyük bir bölümü sularla kaplıdır.

5.Bir deprem çantasında neler bulunur?Araştırıp yazınız.
İlk yardım malzemeleri ve temel ihtiyaç unsurları yer alır.