2. viyana kuşatması kısaca

2. Viyana Kuşatması nedenleri ve sonuçları hakkında kısaca özet bilgileri maddeler halinde bu yazımızda bulabilirsiniz.

2.Viyana kuşatması(1683)

Avusturya’nın Macaristan’da siyasal üstünlüğünü artırmak ve Katolik mezhebini yaymak istemesi üzerine Protestan olan Macarların Osmanlı Devletinden yardım istemesiyle 1683’te sefere çıkıldı.

Belirlenen ilk hedef Yanıkkale’nin ele geçirilmesiydi.

Ancak sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, bazı komutanların karşı çıkmasına rağmen doğrudan Viyana üzerine yürüdü.

Temmuz ayı ortalarında başlayan kuşatma çok uzun sürdü.
Alman ve Lehistan kuvvetlerinin Avusturya’ya yardıma gelmesi ile iki ateş arasında kalan Osmanlı kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldı

.

Osmanlı Devleti’nin yenilgisinden yararlanmak isteyen Avrupalılar Papa’nın gayretleri ile Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta, ve Rusya’nın katıldığı Kutsal İttifak’ı oluşturdular.

Kutsal ittifak ülkeleri ile 16 yıl savaşan Osmanlı Hollanda ve İngiltere’nin aracılığı ile Karlofça Anlaşmasını imzaladı.(1699) bu anlaşma ile:

  • Banat yaylası ve Temeşvar hariç Macaristan ve Erdel Avusturya’ya bırakıldı.
  • Dalmaçya kıyıları ve Mora yarımadası Venediklilere verildi.
  • Podolya ve Ukrayna Lehistan’a verildi.
  • Antlaşmanın 25 yıl süreceği kabul edildi.
  • Rusya ile daha sonra İstanbul anlaşması yapıldı ve Ruslara İstanbul’da sürekli elçi bulundurma hakkı verildi.Bu başarısızlıklar neticesinde Osmanlı devleti gerilemeye başladı.
  • 1921 Sakarya Savaşı’na kadar sürecek olan geri çekiliş başladı ve büyük miktarda toprak kaybedildi.
  • Rusya Karadeniz’e inme olanağı buldu

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.