4.Sınıf Fen Bilimleri 3.Ünite Maddeyi Tanıyalım

Sayfa 63


Çocuklar maddenin sıvı, katı ve gaz hali üzerinde çalışıyor.
Masada çivilerin bulunduğu varlığın adı mıknatıstır.
Panoda bulunan resimdeki ağaçlar kesilerek kereste yapılmıştır.

Sayfa 64


Ebru’nun kullandığı bezin emici özelliğe sahip olması gerekir.
Yavuz Bey şemsiye kullanmalıydı.
Toprak suyun kaldırma kuvvetini yenmiştir.
Magnetler mıknatıs etkisiyle kapakta durur.

Sayfa 65


Maddeleri belirten özelliklerine göre incelerken dokunma ve görme organlarımızı kullandık.
Çivi, toprak, ataç gibi maddeler suda batar. Diğerleri yüzer.

Sayfa 76


Bulundukları kabın tamamnını doldurur. Gaz
Akışkandır. Sıvı
Belirli şekilleri yoktur. Gaz, sıvı
Oksijen, karbondioksit bu maddelere örnektir. Gaz
Belirli şekilleri vardır. Katı
Taş, tahta, mercimek bu maddelere örnektir. Katı
Çok küçük gözeneklerden kaçabilir. Gaz, sıvı

2.

Sıra arkadaşımızın sürdüğü kolonyanın kokusunun duyulması
Mutfaktaki ocaktan sızan gazın kokusunun evin her yerinden hissedilmesi

Sayfa 85


1.İlk olarak Mert beher adı verilen kaba 20 ml su dolduruyor.
Daha sonra bu kabın içine katı maddeyi atarak sıvı değerinin farkını gözlemliyor.
Katı maddenin 20 ml hacme sahip olduğunu görüyor.

2.Katıların hacmini yalnız bu şekilde bulabiliriz. Bu nedenle başka bir yol izleyemez.
3.
katı haldeki maddenin hacmi ölçülerek 20 ml sonucuna ulaşılmıştır.
katı haldeki maddenin kütlesi ölçülerek 525 g sonucuna ulaşılmıştır.

Sayfa 91


Kullandığım malzemeler: bilye ve buz
Kullandığım malzemeler: çay ve su
Kullandığım malzemeler: bilye ve buz

2. Bu fotoğrafı incelediğimiz zaman erime olayını görüyoruz. Katı haldeki maddenin sıvı hale geçmesi durumudur.

Sayfa 94

Ağaç
Maddedir
kereste, kağıt, masa
Cisim değildir

Tabak
Cisimdir
Madde değildir
Topraktan yapılmıştır.

Toprak
Maddedir
Seramik kaplar yapılabilir.
Topraktan

Su
Maddedir
Cisim yapılamaz
Cisim değildir.

Sayfa 102


Odun talaşı-su K
Demir tozu kum A
Makarna su R
Şeker nohut I
Su kum Ş
Toplu iğne boncuk I
Meyve suyu kum M
Un çakıl L
Demir çivi plastik tabak A
Kum taş R

Şifre KARIŞIMLAR

2. Anahtar kum

Sayfa 109


1. Aşağıdaki maddelerden hangisi aynı zamanda cisimdir?
A)Su
B)Zeytinyağı
C)Masa
D)Süt

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağlar.
B) Tüm maddeler geri dönüştürülebilir.
C) Geri dönüşümün çevreye olumlu etkileri vardır.
D) Geri dönüşüm, doğal kaynakların korunmasını sağlar.

3. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemi ile ayrılabilir?
A) Pirinç – kum
B) Kum – su
C) Odun talaşı – silgi
D) Bezelye – maydanoz

4. 30°C sıcaklığındaki suyun içerisine 45 °C sıcaklığa sahip bir demir bilye atılıyor.
Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Demir bilye, suya ısı verir.
B) Suyun sıcaklığı artar.
C) İki maddenin sıcaklıkları eşitleninceye kadar ısı alışverişi devam eder.
D) Demir bilyenin sıcaklığı, ısı verdiği için artar.

5.• Tuz • Hava • Toprak • Altın • Naftalin • Bal •Ekmek • Oksijen
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi saf maddedir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Sayfa 110


6. Elindeki sıvının kütlesini ölçmek isteyen Onur’un yapması gerekenler hangi seçenekte verilmiştir?
A) Sıvıyı dereceli silindire koymalı
B) Sıvıyı kütlesi bilinen bir kaba koyarak eşit kollu terazi ile tartmalı
C) Sıvıyı kütlesini bilmediği boş bir kaba koymalı
D) Metre kullanarak sıvının kaptaki yüksekliğini ölçmeli

7. Aşağıdakilerden hangisi ısı aldığında farklı bir hâle geçer?
A) su B) dondurma C) margarin D) buz

8.• Akışkandır • Belirli bir şekli vardır.
Yukarıda özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
D)Sıvı

9. Aşağıdaki çevirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 1.500 mL = 1L 500 mL
B) 2.000 g = 2 kg
C) 4.250 g = 4 kg 250 g
D) 50.000 mL = 5 L

Sayfa 111


(D)Sünger, suyu çeken bir madde iken plastik, suyu çekmeyen bir maddedir.
(Y)Sıvı maddelerin şekil verilmiş hâline cisim denir.
(Y)Kum, çakıl karışımını süzme yöntemiyle ayırabiliriz.
(D)Karışımları ayırarak atık kutularına atmak ülke ekonomisine katkı sağlar.
(Y)Maddelerin kütlelerini dereceli kap ile ölçeriz.
(D)Altın, gümüş, demir gibi maddeler saftır.
(D)Katı çikolatanın ısı vererek sıvı hale geçmesine erime denir.
(D)Maddelerin sıcaklığını ölçerken termometre kullanırız

EŞLEŞTİRELİM

Sıvı maddenin katı hale geçmesidir. Donma
Farklı büyüklükteki katı – katı karışımlarını ayırmada kullanılan yöntemdir. Eleme
Katı maddenin şekil almış hâlidir. Cisim
Maddelerin boşlukta kapladığı yere denir. Hacim
Maddenin madde miktarına denir. Kütle