4.Sınıf Türkçe 7.Tema Sonu Değerlendirme

1.Aşağıdaki açıklama, verilen sözcüklerden hangisiyle ilgilidir?


-Yeryüzünün belli bir oranda küçüktülerek kağıt üzerine çizilen taslağı.

A.plan B.harita C.yüzey D.kroki

2.”Sınıfımıza yeni gelen arkadaşımızla çok çabuk kaynaştık” cümlesinde hangi sözcük gerçek anlamın dışında kullanılmıştır?

A.yeni B.gelen C.çabuk D.kaynaştık

3.Yurdumuzu renklerle anlatacak olsaydınız onu nasıl tanıtırdınız? Yazınız

Yurdumuzu anlatırken mavi, yeşil ve kahverengini kullanır ve şöyle anlatırdım.

Güzel ülkemin yemyeşil dağları, ovaları vardır. Çevresi mavi denizler ile çevrilidir. O toprağını anlatamam sizlere.

4,5,6. soruları, aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Küçük çocuk, bütün harçlığını verip köklü bir çiçek almış. Koşup bir solukta çiçeği avluya dikmiş. Toprağı kabartmış, su vermiş. Çocuk, bu işlemleri günlerce sürdürmüş. Ama çiçekte hiçbir kıpırtı olmamış.

Bir sabah çocuk onu sularken çiçek kıpkırmızı burnunu çıkarıp “Günaydın!” demiş. Çocuk, çiçeği görünce öylesine sevinmiş ki… “Sana, ne çok özen gösterdim. Oysa sen, beni çok beklettin.” demiş.

“Doğru.” demiş çiçek. “Şunu bilmeni isterim: Kolaylıkla elde edilen mutluluklar, sürekli olamazlar. Mutluluk, uğruna uzun süre emek vermeyi gerektirir.”

4.Çocuk aşağıdakilerden hangisini yapmamış?

A.Çiçek almış
B.”Günaydın” demiş.
C.Toprağı kabartmış
D.Su vermiş

5.Aşağıdaki sözcük öbekleriyle anlamlarını eşleştiriniz.

A.bir solukta===>5.Çabucak, çarçabuk
B.toprağı kabartmış===>4.Bitkinin gelişimi için toprağı eşelemiş.
C.kıpırtı olmamış===>Hareketsiz kalmış
D.kıpkırmızı burnu===>Çiçeğin kırmızı tomurcuğu

6.Aşağıdaki cümlede sürekli yerine hangi sözcük yazılmalıdır?

Kolaylıkla elde edilen mutluluklar sürekli olamazlar.

A.devamlı B.kesintili C. her zaman D.birlikte

7.Resimlerde yapılan eylemleri yazınız.

A.Koşmak
B.Uyumak
C.Sallanmak
D.Yemek

8.”Turizm, bacasız fabrikadır” sözünü kısaca açıklayınız.

Turizm bir ülke için en güzel gelir kaynaklarından biridir. Çevreye sanayi kadar zarar vermez ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlar. Bu nedenle fabrikalardan daha değerlidir.

9.Şair, aşağıdaki dörtlüğü hangi duygularla yazmış olabilir?

Söyle, canım spiker
Haber ver, haberlerin içinden.
Dindir hasretimi sözlerinle,
Ben de gezeyim şehir şehir
Bitmesin haberler ne olur spiker

A.haberlere duyulan ilgi
B.vatana duyulan özlem
C.şehirleri gezme isteği
D.iyi haber duyma özlemi

10.Aşağıdaki paragrafı okuyunuz

Burdur, Türkiye’nin küçük illerinden biridir. Geniş düzlükleri, otlu ovaları, çiçekli yaylaları vardır. Tarıma ve yaşamaya uygun iklimi nedeniyle insanların yurt tuttuğu ilk yerlerdendir.

Paragrafın anlatımından hangi sonucu çıkaramayız?

A.Toprağı kurak, ovaları verimsizdir.
B.Halk, çoğunluklar tarımla uğraşır.
C.Nüfusu fazla değildir
D.Eski bir yerleşim yeridir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.