Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

4. Sınıf-Türkçe-Doğal Çevremiz Dinleme Metni Etkinlikleri

1.Etkinlik-Aşağıya, bu temada öğrendiklerinizden de yararlanarak “çevre”yle ilgili bir kavram haritası yapınız.

Boşluklara şunları yazabilirsiniz

Doğa
Tabiat
Bitkiler
Çöp
Kirlilik
Atıklar
Doğal Yaşam
Yeşillik

Çözüm önerileri

-İnsanları çöplerini etrafa atmaması konusunda uyarmak.
-Fabrika bacalarına filtre takmak
-Atık suların arıtılması
-Kimyasal gübre kullanmayı yasaklamak

4.Etkinlik-Yaşamak istediğiniz çevrenini resmini çiziniz.

Bu bölümü kendiniz yapabilirsiniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.