4. Sınıf-Türkçe-Doğal Çevremiz Dinleme Metni Etkinlikleri

1.Etkinlik-Aşağıya, bu temada öğrendiklerinizden de yararlanarak “çevre”yle ilgili bir kavram haritası yapınız.

Boşluklara şunları yazabilirsiniz

Doğa
Tabiat
Bitkiler
Çöp
Kirlilik
Atıklar
Doğal Yaşam
Yeşillik

2.Etkinlik-Dinlediğiniz metni özetleyerek aşağıya yazınız.

Doğa tüm canlılara ev sahipliği yapan bir ortamdır. Doğanın kıymetini ancak kalabalık ve kirli şehirlerde yaşayan insanlar anlayabililer. Çünkü temiz gerçek bir doğaya gittiklerinde doğanın canlılar için önemi fark ederler.

3.Etkinlik-Gördüğünüz en büyük çevre sorunlarını ve bunların nasıl çözülebileceğini yazınız.

Çevre sorunları

Çöp atılması
Fabrika bacaları
Atık sular
Toprak kirliliği

Çözüm önerileri

-İnsanları çöplerini etrafa atmaması konusunda uyarmak.
-Fabrika bacalarına filtre takmak
-Atık suların arıtılması
-Kimyasal gübre kullanmayı yasaklamak

4.Etkinlik-Yaşamak istediğiniz çevrenini resmini çiziniz.

Bu bölümü kendiniz yapabilirsiniz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.