4.Tema Bilgi Hazinelerimiz Tema Sonu Değerlendirme

A.

Mili kütüphane nerede bulunmaktadır?
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunmaktadır.

Milli kütüphaneyi hangi kurum kurmuştur?
Milli Eğitim Bakanlığı kurmuştur.

Milli kütüphane ne zaman kurulmuştur?
15 Nisan 1946’da kurulmuştur.

Kütüphane binasında neler bulunmaktadır?
Toplantı salonları, kitaplar, bürolar, grup çalışma odaları bulunur.

B.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A)Sıcaklar artınca meyveler olgunlaştı.
(B)Canan, kitap ve kütüphaneleri çok sever.
C)Kitap okuyamadığı için üzgündü.

Aşağıdakilerden hangisi bir yer ismidir?
A)Kalem B)Kitaplık (C)Bahçelievler

C.Aşağıda verilen kelimeleri zıt anlamlarıyla eşleştiriniz.

aşağı=yukarı
eski=yeni
çalışkan=tembel
acı=tatlı

Ç.Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanı yazarak cümleleri tamamlayınız.

Doğum gününde arkadaşıma hediye aldım.
Yüz kelimesi eş anlamlı bir kelimedir.
Bir kelimenin doğru yazılışını bulmak için yazım kılavuzuna bakmalıyız.
Kitap en değerli hediyedir.

D.Aşağıda okuduğunuz tema ile ilgili sorular verilmiştir. Soruları okuyarak düşüncelerinizi yazınız.

Temada hangi metinleri beğendiniz? Neden?
En çok kitap sevgisi ve bilgisayar dedikleri şu dünyayı sevdim. Çok güzeldi.

-Tema aracılığı ile öğrendiğiniz yeni kelimeler hangileridir?
Buraya yeni öğrendiğiniz bir kaç kelime yazın.

Kitap okumanın yararları nelerdir?
Anlama ve düşünme kabiliyeti kazandırır. Bilgi hazinemizin gelişmesini sağlar.

Tema ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Çok güzel bir temaydı ama çabuk bitti.