5.Tema Değerlendirme Çalışmaları

1.Tuba ve arkadaşları resim dersine nasıl hazırlanmaktadır?
Resim kağıtlarını, sulu boyaları ve fırçalarını çıkararak hazırlık yapıyorlar.

2.Tuba resim dersinde hangi sorunla karşılaşmıştır?
Sulu boyları ıslattığı zaman çatlıyor ve iyi boyamıyor.

3.Öğretmen, Selin’den hangi konuda arkadaşlarını bilgilendirmesini istemiştir?
Ürünleri aldığımız zaman belirtilen özellikleri karşılamıyorsa iade etmeye ve yenisiyle değiştirmeye hakkımız olduğunu anlatmasını istemiştir.

4.Selin, sulu boya standartları hakkında hangi bilgileri vermiştir?
Ana renkleri barındırması gerektiğini ve kolayca ıslanabilir boyalar olmasını anlatmıştır.

5.Selin tüketicilerin ne gibi haklarının olduğunu söylemektedir? Tüketici, bu hakkını kullanmadığı zaman ortaya çıkabilecek olumsuzlukları nasıl açıklamaktadır?
Ürünü iade etme, değiştirme veya parasını geri alma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Bu haklar kullanılmazsa üretim kalitesinin düşeceğini belirtiyor.

6. Yukarıdaki metinden nasıl bir sonuç çıkardınız?
Kaliteli ürünler almaya özen göstermeliyiz ve ürünlerde bir sorun çıkarsa haklarımızı kullanmalıyız.

7. Metne uygun bir başlık yazınız.
Tüketici Haklarımı Bilirim

8. Tüketici hakları konusunda Selin’in düşüncelerine katılıyor musunuz? Nedenini yazınız.
Katılıyorum. Çünkü ihtiyaçlarımı karşılamayan bir ürüne para ödemiş olmak istemem.

9. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
Metinde anlatılan olay nedir?
Ürünün bozuk çıkması ve Tuğba’nın sahip olduğu haklar.

Metinde anlatılan olay nerede geçmektedir?
Sınıfta

Metinde anlatılan olay kimlerin başından geçmiştir?
Selin, Tuğba ve Öğretmeni

Metinde anlatılan olay, ne zaman yaşanmıştır?
Cuma günü

10. Sizce metinde anlatılan Selin nasıl biridir?Düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.
Haklarını bilen ve bunu sonuna kadar kullana birisidir.

11. Aşağıdaki kelimelere yandaki ekleri getiriniz ve yeni kelimeler türetiniz. Türettiğiniz kelimeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız
süt, sütlü, sütcü, sütlük, sütsüz
su, sucu, suluk, sulu, susuz
oyuncak, oyuncakcı, oyuncaklık, oyuncaklı, oyuncaksız
üzüm, üzümcü, üzümlük, üzümlü, üzümsüz

12. Aşağıdaki kelimelerin aldığı ekleri örnekteki gibi gösteriniz.
şeker-siz
bahçe-li
göz-lük
sınır-sız
eğitim-ci

13.

Evimiz tek katlı müstakil bir evdir. Evimizin 4 odası vardır. Annemler hepimize bir oda ayırdılar. Benim odam girişten sonra sol taraftadır. Girişin tam karşısında ise büyük bir salon bulunmaktadır. Mutfağımız hepimizin ortak vakit geçirdiği oldukça güzel bir yerdir. Evimizin en güzel odası ise oturma odasıdır. Kışın bile gündüz saatlerinde bu oda sıcacıktır. Akşam yemeklerinden sonra bizim ailenin bir araya gelerek oturduğu, sohbet ettiği ve televizyon seyrettiği yer de buradır.

14. B
15. A
16. D
17. B
18. A
19. C
20. C