5.Tema Dünyamız ve Uzay Tema Sonu Değerlendirme

A.
-Dünya’mıza en yakın gök cismi hangisidir?
Ay dünyamıza en yakın gök cismidir.

-Astronotlar niçin uzay elbiseleri giyerler?
Kendilerini soğuk ve rüzgarlardan korumak, oksijen alabilmek için kıyafet giyerler.

-Ay’da neler yoktur?
Su, hava ve oksijen yoktur.

-Ay nasıl bir gök cismidir?
Sessiz ve cansız bir gök cismidir.

B.
-Astronot birazdan uzaya çıkacak cümlesi aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaz?
A)Kim B) Ne zaman C) Nasıl?

-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
A)Babam bana para verdi.
B)Uçak, sanki gökyüzünü kaplamış gibiydi.
C)Ay geceleri Dünya’mızı aydınlatıyor.

C.
Aşağıda verilen kelimeleri zıt anlamlıları ile örnekteki gibi eşleştiriniz.
yeryüzü=gökyüzü
dolu=boş
genç=yaşlı
yaş=kuru

Ç.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y)Gece gökyüzünde güneşi görebiliriz.
(Y)Yazar hikayenin ana unsurlarından biridir.
(D)Soru cümlelerinin sonuna soru işareti (?) konur.
(D)Uçak hava yolu taşıtıdır.

D.
Temanın en sevdiğiniz metni hangisidir? Neden?
En çok Astronot metnini sevdim. Çok keyifliydi.

Bu temadan neler öğrendiniz?
Güneş, ay ve uzay hakkında bilgiler edindim.