Yeryüzünde Yaşam

6. Sınıflar için Sosyal Bilgiler dersinde yer alan Yeryüzünde Yaşam ünitesine ait tüm soru ve cevaplar yer almaktadır.

Hazırlık Çalışmaları

Atlasınızda yer alan bir dünya haritası ile Türkiye haritasını inceleyiniz. Sizce bu iki haritanın benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir?

Yaptığım inceleme sonucunda haritaların her ikisinde de aynı renklerin kullanıldığını ve bu haritalar üzerinde rakamlar ile ölçeklerin bulunduğunu gördüm. Haritalar üzerinde kullanılan renkler bölgeye göre farklı kullanılmış. Türkiye haritası dünya haritasından daha küçük olduğu için daha ayrıntılı bir harita.

Bir dünya haritasına baktığınızda Türkiye’nin bulunduğu yer ile ilgili nelerin dikkatinizi çektiğini söyleyiniz.

Haritayı incelediğimde Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleşim noktasında olduğunu fark ettim. Ayrıca ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu, Kuzey yarım kürede yer aldığını gözlemledim. Ülkemiz coğrafi konumu ile Asya ve Avrupa üzerinde bir köprü gibi görünmektedir.

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların yaşantılarının birbirinden farklı olmasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız

Ülkemizde farklı bölgelerde yaşayan insanların yaşam biçimleri bile farklıyken dünya üzerindeki insanların da farklı yaşantıları tercih etmesi oldukça doğaldır. Çünkü toplumlar kendi kültürlerine sahip oldukları için aralarında çeşitlilik meydana gelir. Bu şekilde kültürel zenginlikler ortaya çıkar. Nasıl ki ülkemizin Doğusunda yaşanan örf ve adetler kendine özgü ise dünyanın her yerinde farklılıklar meydana gelmektedir.

Yaşadığınız yerin iklim özellikleri hakkında bildiklerinizi söyleyiniz.

Ben Marmara Bölgesinde İstanbul şehrinde yaşıyorum. Yaşadığım yerdeki iklim ise şu şekildedir. Yaz aylarında aşırı sıcaklar meydana gelirken yağışlar görülmüyor. Kışın ise yağışlar olsa bile hava ılık oluyor. İstanbul’un coğrafi konumu gereği birçok iklimden etkilendiğini söyleyebilirim.

Türkiye’de farklı iklimlerin görülmesinin sebepleri neler olabilir?

Bence ülkemizin geniş bir coğrafyaya sahip olması ve bulunduğu coğrafi konum farklı iklimlerin görülmesine neden olmaktadır. Türkiye’nin bölgeleri bulundukları coğrafi konuma göre farklı iklim türleri yaşarlar. Örneğin Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi gibi.

İnsanların yerleşim yeri seçiminde etkili olan faktörler neler olabilir?

Toplumlar kendilerine yerleşim alanları seçerken iklim koşulları ve coğrafi konumunu her zaman dikkate almışlardır. Yerleşim alanının su kaynaklarına yakın olması, tarım arazilerinin varlığı ve endüstri için geniş düzlüklerin yer alması her zaman yerleşim alanının seçiminde etkili olmuştur. Yerleşim alanlarının oluşmasında etkili olan bir diğer unsur ise ulaşım kolaylığıdır.

Anadolu’da kurulan ilk uygarlıklar nelerdir? Araştırınız.

İnternet araştırmam sonucunda Anadolu’da yaşayan uygarlıkların Hititler, Frigya, İyonlar, Urartular, Lidyalılar olduğunu öğrendim.

Dünya Bir Kağıda Nasıl Sığar

Miniatürk’teki eserler gerçeğine oranla kaç kat küçültülmüştür? Neden?

Miniatürk Avrupa ve Türkiye’nin en büyük minyatür parkıdır. Buradaki eserler 1/25 oranında küçültülerek sergilenmektedir. Bunun nedeni ise eserlerin daha küçük hale getirilerek sergilenmesi ve yer tasarrufu sağlanmasıdır.

Yukarıdaki haritaların ortak ve farklı özellikleri nelerdir?

Haritalardaki ortak nokta yerleşim yerlerinin nokta ile gösterilmiş olması ve tüm haritaların çizgi ölçek ile gösterildiğidir. Haritalarda kuzey yönünün ok ile gösterildiği de bir diğer ortak noktadır. Farklı olan noktalar ise ölçek değerlerinin birbirinden ayrı olmasıdır. Haritalar alan olarak farklı büyüklükteki alanları göstermektedir.

Yukarıdaki şekli inceleyiniz. Türkiye, Ekvator ve başlangıç meridyenine göre hangi yarım kürelerde bulunmaktadır?

Türkiye Ekvator çizgisine göre Kuzey yarım kürede yer alıyor. Başlangıç Meridyenine göre ise Doğu Meridyeni üzerinde yer alıyor.

Yukarıdaki haritaya göre başlangıç meridyeni ve Ekvator’a göre kıtaların ve okyanusların bulundukları yeri söyleyiniz.

Kuzey Amerika kıtası Kuzey Batı yarım kürede yer alıyor.
Güney Amerika kıtası Güney Batı yarım kürede yer alıyor.
Asya kıtası Kuzey doğu yarım kürede yer alıyor.
Afrika kıtası Ekvator üzerinde her iki yarım kürede yer alıyor.
Avrupa kıtası Kuzey Doğu yarım kürede yer alıyor.
Antartika kıtası Güney yarım kürede yer alıyor.
Okyanusya kıtası güney doğu yarım kürede yer alıyor.

Büyük okyanus kuzey doğu yarım kürede yer alıyor.
Hint okyanusu güney doğu yarım kürede
Büyük okyanus güney batı yarım kürede
Atlas okyanusu kuzey batı yarım kürede

Dünya bir kağıda sığar çalışma kitabı cevapları

1. Haritaları ölçeklerine göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

A>B>C>Ç

2. En az ayrıntının görülebildiği harita hangisidir? Neden?

Ç haritasında en az ayrıntı görülmektedir. Çünkü bu haritada en küçük ölçek kullanılmış ve daha büyük alan ayrıntısız olarak gösterilmiştir.

3. En geniş alanın gösterildiği harita hangisidir? Neden?

Ç haritasıdır. Çünkü burada en küçük ölçek kullanılmıştır.

4. A haritasından daha ayrıntılı bir harita çizilmek istenirse kesir ölçeği kaç olabilir? Neden?

A haritası 0 50 ölçeğinde. Daha ayrıntılı bir harita çizmek istersek 0 25km ölçeğinde bir harita çizerek daha detaylı bir harita çizebiliriz. Çünkü A haritasında 1 cm 50 km gösteriyor.
-Aşağıda yer alan küre üzerinde Ekvator, paralel, meridyen ve kutup noktalarını çizerek gösteriniz.
Sizin için eklediğimiz resme bakarak kitabınızda bu soruyu çözebilirsiniz.
meridyen-8d0thmed

-Aşağıda yer alan haritayı inceleyerek soruları cevaplayınız.

1.Türkiye’nin matematik konumunu yukarıdaki harita üzerinde işaretleyiniz.

Türkiye Coğrafi Konum

2. Yaklaşık 40-41 kuzey paralelleri ile 26-60 meridyenleri arasında bulunan yer neresidir. Harita üzerinde adını yazınız.

Soruda belirtilen alanlarda Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik yer almaktadır. Kocaeli, Yalova ve Marmara denizi de burada yer almaktadır.

3.Van Gölü’nün yaklaşık matematik konumunu belirleyerek aşağıya yazınız.

Van Gölü 38-39 Kuzey paralelleri ve 42-44 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.

4. Yaşadığınız şehrin yaklaşık matematik konumunu belirleyerek aşağıya yazınız.

Ben İstanbulda yaşıyorum ve matematiksel konumum şu şekilde. 41-42 kuzey paralelleri ile 28-30 doğu meridyenleri arasında yer almaktadır.

Farklı Yaşam Şekilleri ve İklim
Eklenecek
Türkiye’nin İklimi
Eklenecek
Ünite Değerlendirmesi
Eklenecek
Uygarlıkların Beşiği
Eklenecek
Geçmişten Günümüze Yerleşme
Eklenecek
Hazırlık Çalışmaları
Eklenecek

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.