6.Tema Değerlendirme Çalışmaları

1. Yukarıdaki metne göre “Engüri” adı ne zamandan itibaren kullanılmaya başlanmıştır?
Selçuklu Türkleri’nin Anadolu’yu fetih etmelerinden sonra Engüri adı kullanılmaya başlanmıştır.

2. Ankara’ya “Engüri” adı niçin verilmiştir? Ankara, Hititler döneminde hangi adla anılmaktadır?
Çok güzel üzümler yetiştiği için Engüri adı verilmiştir. Çünkü bu isim üzüm şeri manasına geliyormuş. Hititler döneminde Ankuva olarak biliniyormuş.

3. Yazarın Ankara’nın son büyük ve gerçek efsanesi olarak nitelediği nedir?
Anıtkabir’dir.

4. Yazar, Ankara’yla ilgili olarak gelecek kuşakların hangi efsaneyi anlatacağını düşünmektedir? Neden?
Ülkemizin kuruluşunda Atatürk ve Ankara’nın rolünü anlatacağını düşünüyor.

5. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını karşılarındaki kutucuklara yazınız.

şehir=kent
sultan=padişah
devir=zaman
kuşak=nesil
güçlü=kuvvetli

6. Metinde geçen “dile gelmek” deyiminin anlamını yazınız, bir cümlede kullanınız.

Anlamı: konuşmak, varlıkların konuşması
Cümlem: Birden koca çınar dile gelerek çocuklara seslendi.

7. Yukarıdaki metnin özetini çıkarıp noktalı yerlere yazınız.
Çok eski bir şehir Ankara. Selçuklular zamanında Engüri, Hititler döneminde Ankuva olarak bilinirdi. Yeni Türkiye’nin kurulduğu ve Anıtkabirin yer aldığı başkentimizdir.

8. Tabloda verilen kelimelerden uygun olanını kullanarak cümleleri tamamlayınız.
Çocuk önden koşup kapıyı açtı.
Ormanlarımızda pek çok bitki ve hayvan yaşamaktadır.
Karagöz’ün sözlerine gösteriyi izleyenler çok güldü.
Kendisine uzatılan parayı cebine koymadan önce saydı.
Babam neredeyse Türkiye’nin her yerini gezdi.

9. Aşağıdaki kelimelerden hangileri iş, oluş veya hareket bildirmektedir? Bu kelimelerin altlarındaki kutucuğu “X” ile işaretleyiniz.

çalışmak
yolculuk
düşünmek
bitmek
beklemek
istemek
çizmek
sıralamak

10. Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde abartılı ifadeler kullanılmıştır? Bu cümleleri bulup karşılarına “abartılı” yazınız.

Zafer naraları yeri göğü inletti.
Bütün gün evde tek başıma sıkıntıdan patladım.
Parmak kadar çocuk ama kimseye muhtaç olmuyor.

11. Aşağıdaki deyimleri cümlelerde kullanınız. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız
Sevinçten etekleri zil çalıyordu.
Bu sözün kulağına küpe olsun.
Herkesin diline dolanmış yaptıkları.
Anne karnım zil çalıyor, çok acıktım.
Gözü doymuyor hala çalışıyor.
Her iş elinden geliyordu.
Ettikleri sohbet ağzının tadını bozdu.
Hiç istemediği yer gidiyorken ayakları geri gitti.

12. B
13. C