7.ÜNİTE Gezegenimizi Tanıyalım

1.Ünite Gezegenimizi Tanıyalım Dünyamızın Şeklin Etkinlikleri için Tıklayın

Sayfa-150

Aydın’ın hep batıya doğru giderek sonunda yola çıktığı noktaya ulaşmasının sebebi nedir?

Dünyamız bir küre şeklindedir ve bu nedenle hep bir düz çizgide yürürsek başladığımız noktaya ulaşabiliriz. Yuvarlak bir top üzerinde bunu deneyip görebilirsiniz.

Sayfa-152

Dünya’nın şekli ile ilgili geçmişte öne sürülen görüşler nelerdir? Yazınız

Eski insanların dünyanın şekli ile ilgili birçok görüşü vardı. Kimisi dünyanın bir düzlem şeklinde olduğunu söylerdi, kimisi ise bir top şeklinde olduğunu belirtirdi.

Sayfa-153

1.(Y) Dünyanın şekli piramide benzer.
Dünyanın şekli küreye benzer.
2.(D) İnsanlar geçmişte, Dünya’nın şekli ile ilgili farklı görüşler ileri sürmüşlerdir.
3.(D)Dünyanın şekli küreye benzer.

Dünyanın şekline benzeyen cisimlere çevrenizden örnekler veriniz.

Dünyaya benzeyen şekiller olarak çevremden top ve daire örnek olarak verebilirim.

Sayfa-154

Görsellere bakarak Dünya’nun yapısı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Dünyamız karalar, denizler ve atmosferden oluşmuştur.

Sayfa-156

Dünya yüzeyinde karalar mı, sular mı daha çok yer kaplar?

Dünyamızın 3/4’ü sularla kaplıdır.

Sayfa-157

kara tabakası
hava tabakası
su tabakası

Sayfa-158

1.Dünyanın gözlemlenebilir tabakaları nelerdir?

Su, hava, ve kara tabakalarıdır.

2. Nevin dünyanın büyük bir bölümünün sular ile kaplı olması nedeniyle mavi rengi daha çok kullandı.

Sayfa-159

1.B
2.C
3.A
4.C

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.