9 Sınıf Canlıların Ortak Özellikleri Test Çöz

9. sınıflar için hazırlamış olduğumuz canlıların ortak özellikleri konulu testimizi çözerek konuyu çok daha iyi anlayıp pekiştirebilirsiniz. 9 sınıf müfredatında yer alan Canlıların ortak özellikleri konulu testimiz aşağıda yer almaktadır. Test sorularının cevaplarını bir kağıda yazıp sınav sonundaki cevaplarla karşılaştırınız.

1-Canlıların gerçekleştirmiş olduğu temel hayatsal olaylarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a-Organik besinleri parçalayarak elde edilen enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir.
b-Canlılar türüne göre kendine özgü besinler sentezlemelidir.
c-Hetotrof canlılar ihtiyaçları olan ATP’yidış ortamdan alırlar.
d-Canlılar dış ortamla etkileşim içerisindedirler.
e-Canlılar tek yada çok hücreli olsalar bile organizasyonlara sahiptirler.

2-Aşağıdaki bilgilerden hangisi canlıların özellikleriyle ilgili değildir?

a-Çok hücreli canlılarda doku, sistem, organ düzeyinde organizasyonlar olabilir.
b-Tüm canlılar ATP senteleyip kullanırlar.
c-Canlılar dış etkenlere karşı tepki gösterirler.
d-Canlılar biyolojik olaylarda enzimleri kullanırlar.
e-Tek hücreli canlılar türünde kendi besinini üreten yoktur.

3-Hayatsal olaylarını gerçekleştirmek için canlıların enerji karşılamak adına ortak olarak yaptıkları aşağıdakilerden hangisidir?

a-Hareket
b-Solunum
c-Üreme
d-Dolaşım
e-Boşaltım

4-Beslenme tüm canlıların ortak özelliklerinden biridir. Aşağıdaki faktörlerden hangisi canlıların beslenme faaliyetlerini gerçekleştirme nedeni olarak sayılamaz?

a-Canlıların yapısına katılacak olan molekülllerin temin edilmesi.
b-Canlılığın devamı için gerekli olan ATP üretimi için ham madde temini
c-Hücre içerisinde düzenleyici olarak görev alan bazı maddelerin temini.
d-Farklı özelliklerde yeni organizmaların oluşması için yeni genlerin alınması
e-Canlılara has olan kompleks moleküllerin üretimi için monomerlerin temini.

5-Gelişmiş çok hücreli hayvanlara ait aşağıda verilmiş olan organizmaların basitten karışağa doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir.

(1)Hücre (2)Molekül (3)Organel (4)Doku (5)Organ

a-2-1-3-4-5
b-1-3-2-5-4
c-2-3-1-4-5
d-2-3-5-1-4
e-1-2-4-5-3

6-Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm canlılara ait ortak bir özellik değildir?

a-Dokulardan oluşması
b-Solunum yapma
c-Atık maddeleri boşaltma
d-Besin tüketme
e-Uyarılara tepki verme

7-Canlılar büyümek, gelişmek ve enerji üretmek için aşağıdakilerden hangisi yapmak zorundadır?

a-Hücreler arası organizasyon
b-Üreme
c-Beslenme
d-Boşaltım
e-Dolaşım

8-Çok hücreli canlılarda organizasyon basamakları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a-Doku-Hücre-Organ-Sistem-Organizma
b-Organ-Organizma-Doku-Sistem-Hücre
c-Hücre-Doku-Organ-Sistem-Organizma
d-Organizma-Organ-Doku-Hücre-Sistem
e-Sistem-Hücre-Organizma-Doku-ORgan

9-Fotosentetik canlılar kendi besinlerini üretebilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç duymazlar?

a-Enzim
b-Klorofil
c-Karbondioksit
d-Işık
e-Oksijen

10-Aşağıdakilerden hangisi bir canlının sahip olması gereken bir özellik değildir?

a-Boşaltım ürünü oluşturma
b-Enzim kullanma
c-Beslenme
d-Solunum ile ATP sentezleme
e-Hücrelerinde çekirdek bulundurma

9 Sınıf Canlıların Ortak Özellikleri Test Sorularının Cevapları

1-C, 2-E, 3-B,4-D,5-C,6-A,7-C,8-C,9-E,10-E

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.