Acil Bir Durum Var

Öğrenmeden Önce

Acil durum dendiğinde aklınıza neler geliyor?

Beklenmedik bir anda ortaya çıkan tehlikeli durumlar aklıma geliyor. Yangın, kaza, doğal afetler aklıma gelen ilk olaylar.

Acil durumlarda yukarıdaki kurumlar dışında çevremizdeki kişilerin hangilerinden yardım isteyebiliriz?

Devlet görevlileri, yakın tanıdıklarımız bize acil durumlarda kesinlikle yardımcı olurlar.

Çalışma Zamanı

Esin: Böyle yapamayız. Çünkü bu doğru değil. Önemli kurumları bu şekilde meşgul edersek onların diğer insanlara yardımcı olmasına engel oluruz.

Çalışma Zamanı

Birinci resim 112

İkinci resim 155

Üçüncü resim 110

Öğrendikten Sonra

Acil durumlarda kimlerden yardım isteyebiliriz?

Çevremizdeki kişilerden, devlet kurumlarından yardım isteyebiliriz.