Acil Servis Kırmızı, Sarı ve Yeşil Alan Uygulaması

Hastanelerin acil servislerine bazen yolumuz düşer. Burada hastalar tiraj kısmına yönlendirilerek ilk olarak hangi alan hastası olduğu belirlenir.

Aldığımız etkiket üzerinde zaten bu belirtilmiştir. Akıllara her zaman şu soru gelir benim sarı alan etkiketim var acaba durumum kritik mi?

Acil servise gittiğiniz zaman kırmızı etkiket verilmediği takdirde herhangi bir sorununuz yok demektir. Tabi ki hasta olabilirsiniz fakat aciliyeti olmayan durumlardır.

Şimdi birlikte hangi alan neyi ifade ediyor ve hangi hasta tiplerine bakıyor birlikte öğrenelim.

Yeşil Alan

Alan ve Vaka niteliği

Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktn tedavisi sağlanabilecek basit sorunları bulunan hastalar bu gruba dahil edilirler.

Yeşil alan örnek durumlar;

 • Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı
 • Aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü
 • Genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti
 • Basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesikler
 • Kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar

acil servis alanları

Sarı Alan

Sarı alanda hastalar iki kategori altında incelenir.

Kategori 1: Hayatı tehdit etme olasılığı, uzuy kaybı riski ve önemli morbidite oranı olan durumlar.

Sarı Alan Kategori 1 Örnek durumlar;

 • Diastolik > 110 mmHg, Sistolik>180 mmHg olan kan basıncı yüksekliği
 • Herhangi bir nedenle orta derecede kan kaybı
 • Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı orta derecede solunum sıkıntısı
 • Nöbet geçirme
 • Ateş yüksekliği olan onkoloji hastası veya steroid kullanan hasta
 • İnatçı kusma
 • Amnezi ile birlikte kafa travması olan ancak bilinci açık hasta
 • Kardiyak öykü ile uyumlu olmayan göğüs ağrısı
 • 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta
 • Şiddetli karın ağrısı olan hasta
 • Deformite, ciddi laserasyon ve ezilme yaralanması içeren ekstremite yaralanma durumları
 • Suistimal riski veya şüphesi olan çocuk
 • Stresli ve kendine zarar verme riski olan hasta

Kategori 2: Orta ve uzanmış dönem belirtileri olan ve ciddiyet potansiyeli taşıyan durumlar.

Sarı Alan Kategori 2 Örnek durumlar;

 • Basit kanamalar
 • Göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı olmayan basit göğüs yaralanmaları
 • Solunum sıkıntısı olmayan yutma zorluğu
 • Bilinç kaybı olmayan minör kafa travmaları
 • Dehidrasyon belirtileri olmayan kusma ve ishaller
 • Normal görme fonksiyonu olan gö inflamasyonları ve gözde yabancı cisim
 • Minör ekstremite travması (ayak bileği burkulması, muhtemel basit fraktür, araştırma gerektiren komplike olmayan laserasyon) normal vital bulgular
 • Şiddetli olmayan karın ağrısı
 • Zarar verme riski olmayan davranış bozukluğu olan hastalar

acil serviste kırmızı sarı ve yeşil alanlar

Kırmızı Alan

Kırmızı alan kategori 1 vaka niteliği

Kategori 1: Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır.

Kırmızı alan 1 örnek durumlar;

 • Kardiyak Arrest
 • Solunumsal Arrest
 • Havayolu tıkanıklığı riski
 • Majör çoklu travma
 • Solunum sayısı dakikada 10’dan az olan hastalar
 • Sistoloik kan basıncı <80 veya genel durumu bozuk çocuk veya infantlar
 • Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar
 • Devam eden veya uzanmış nöbetler

Kırmızı alan kategori 2 vaka niteliği

Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlar.

Kırmızı alan 2 örnek durumlar;

 • İlaç aşırı alımı olan hastanın yanıtsız veya hipoventilasyonda olması
 • Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı
 • Yardımcı solunum kaslarının solunuma katılmadığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri değerinin <%90’nın altında olduğu nefes darlığı hastaları
 • Şiddetli astridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski
 • Dolaşım bozukluğu
 • Akut hemiparazi /disfazi
 • Letarji ile birlikte ateş
 • İrrigasyon gerektiren asit / alkali ile göz teması
 • Majör fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma
 • Herhangi bir nedenle meydana gelen aşırı ağrı
 • Davrnışsal / Psikiyatrik durumlar (ageresif, zarar verici davranışlar)