açılar hangi meslek dallarında kullanılır?

Geometrik bir terim olan açı günümüzde birçok meslek dalında kullanılmaktadır. Açı kullanılarak oluşturulan eserler hem göze hitap ederken hemde oldukça dayanıklı olurlar. Bunu söylememizin nedeni açının güzel sanatlar, mimari, haritacılık gibi meslek dallarında sıkça kullanılmasındandır.

Güzel sanatlarda oluşturulan sanat eserlerinde açı ölçü birimleri kullanılır. Örneğin bir heykeltraş oluşturacağı geometrik bir şeklin düzgün olması için açı ölçü birimlerini kullanmaktadır. Haritacılıkta ise açılardan sıkça faydalanılır. Bir noktanın harita üzerindeki konumu bizim olduğumuz konuma göre açı ölçüsüyle belirtilir. Örneğin bulunduğumuz konuma göre 36 derece kuzeye diyerek yön tarifi yapabiliriz.

Açı ölçü birimleri turizm rehberciliğinde kullanılır. Tur rehberleri doğal park ve ormanlarda yaptıkları gezilerde pusula sayesinde açıları kullanarak yön tayini yaparlar. Açıların kullanıldığı diğer bir meslek dalı ise mimarlıktır. İnşaat mühendisleri bir binanın projesini çizerken açılardan faydalanmak zorundadır.

Ancak bu şekilde sağlam ve dayanıklı binaları yapmaları mümkündür. Bu yazımızda açıların hangi meslek dallarında kullanıldığını öğrendik.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.