Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

adezyon ve kohezyon nedir

Farklı iki madde arasında varolan ve bu iki maddenin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine Adezyon diğer adıyla Yapışma denir. Aynı cins moleküllerin arasındaki çekim kuvvetine de Kohezyon adı verilir. Kohezyon sıvı , katı ve gazlarda ihmal edilebilecek kadar küçük maddelerde görülür. Kohezyon bu maddelerin moleküllerindeki pozitif ve negatif yükler arasında oluşur. Bağların ömrü saniyenin trilyonda biri kadardır; ancak komşu moleküller arasında sürekli yeni bağ kurulur ve bu da bileşiği bir arada tutar.

Günlük hayatta adezyonun örneklerini çokça rastlarız. Örneğin; Yağmur damlalarının cama yapışması, denizden çıkan bir insanın vücudunun ıslak kalması, durgun bir su üzerinde hareket eden yaprağın suyu sürüklemesi birer adezyona örnektir.

Kohezyona da yine günlük hayatta karşılaştığımız bir örnek verelim.Bir musluktan su damlarken önce küçük bir damla oluştuğunu, sonra damlanın büyüyüp aşağı doğru uzadığını ve nihayet musluktan kopup bağımsız halde, fakat yine de bir bütün olarak aşağı doğru düştüğünü gözlemişizdir. İşte bu olay da kohezyona örnektir.Ne kadar fazla su molekülü varsa o kadar fazla kohezyon kuvveti oluşmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.