adezyon ve kohezyon nedir

Farklı iki madde arasında varolan ve bu iki maddenin birbirine yapışmasını sağlayan çekim kuvvetine Adezyon diğer adıyla Yapışma denir. Aynı cins moleküllerin arasındaki çekim kuvvetine de Kohezyon adı verilir.

Kohezyon sıvı , katı ve gazlarda ihmal edilebilecek kadar küçük maddelerde görülür. Kohezyon bu maddelerin moleküllerindeki pozitif ve negatif yükler arasında oluşur. Bağların ömrü saniyenin trilyonda biri kadardır; ancak komşu moleküller arasında sürekli yeni bağ kurulur ve bu da bileşiği bir arada tutar.

Adezyon nedir?

Farklı türdeki moleküllerin birbirlerini çekerek meydana getirdikleri bağ adezyon olarak tanımlanır.


Tanecikler arası bağları yakın olanlar yani, katı ve sıvılarda adezyon etkili bir durumdur. Gazlarda bu durum söz konusu olamaz. Çünkü gazların molekül yapıları bulundukları ortama bağlıdır.
adezyon / kohezyon
Farklı maddeler adezyon kuvvetinde farklılık gösterirler. Örneğin bir yapıştırıcı, bant gibi malzeme oldukça kuvvetli adezyona sahiptir. Su geçirmez yağmurluklar, teflon tavalar ise bunun tam tersi adezyon değeri düşüktür. Çünkü bu maddelere su ve yemek yapışmaz.

Adezyona günlük hayattan örnekler

Günlük hayatta adezyonun örneklerini çokça rastlarız. Örneğin; Yağmur damlalarının cama yapışması, denizden çıkan bir insanın vücudunun ıslak kalması, durgun bir su üzerinde hareket eden yaprağın suyu sürüklemesi birer adezyona örnektir.

Kohezyon nedir?

Aynı cins maddelerde moleküllerin birbirlerine elektriksel çekim uygulamasına kohezyon denir. Örneğin gökyüzündeki bulutlarda gaz halindeki suyun birbirlerini çekerek damlacıklar oluşturmasıdır.

Kohezyona günlük hayattan örnekler

Kohezyona da yine günlük hayatta karşılaştığımız bir örnek verelim.Bir musluktan su damlarken önce küçük bir damla oluştuğunu, sonra damlanın büyüyüp aşağı doğru uzadığını ve nihayet musluktan kopup bağımsız halde, fakat yine de bir bütün olarak aşağı doğru düştüğünü gözlemişizdir. İşte bu olay da kohezyona örnektir.Ne kadar fazla su molekülü varsa o kadar fazla kohezyon kuvveti oluşmaktadır.

Kohezyon nelere bağlıdır?

  1. Maddenin türü: Maddelerin türü kohezyonda etkilidir. Örneğin bir civa elementi ile bir suyun kohezyon kuvvetleri farklı değerler verirler.
  2. Sıcaklık: Bu değer kohezyonu etkileyen en önemli değerlerden birisidir. Çünkü sıcaklık arttığı zaman maddenin sahip olduğu moleküller hızlı hareket edecektir. Bu hareket nedeniyle moleküleler arası kuvvetler azalır. Buda kohezyonun hızlı gerçekleşmesine neden olur.
  3. Yabancı madde karıştırılması: Bir suyun moleküller arası çekim kuvveti sabittir. Ancak biz buna tuzlu su karıştırdığımızda moleküller arası çekim kuvveti değişir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.