Ahilik Teşkilatı nedir özellikleri nelerdir?

Bu yazımızda Ahilik Teşkilatı nedir özelliklerinin neler olduğunu bulabilirsiniz. Ahilik temelleri ilk olarak 12.yüzyılda Kırşehir’de atılmış, daha sonra tüm Anadolu’ya yayılmış, izleri hala bugünlere kadar gelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur.

Ahilik kurumu bir tarikat olmaktan daha çok sosyal ve ekonomik yönden işleyen, siyasal, askeri ve kültürel yönleri de bulunan bir çeşit dünya düzenidir.

Ahilik, aynı zamanda sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren günümüzde hala geçerliliğini koruyan, bugünün şartlarında bile bir çok ülkede sağlanamamış adaletli, verimli ve oldukça güzel bir sistemi Türk toplumuna kazandırmış bir kültürdür.

Ahi kelimesi Arapçada kardeşim anlamını taşımaktadır. Ahilik, tarihi ve sosyo-ekonomik zorunlulukların ortaya çıkardığı mesleki, dini, Ahlaki bir Türk esnaf birliği kuruluşudur. Ahi kuruluşları çevresel ve toplumsal karakterini korumuş, üretici ve tüketici ilişki ve bağlarını en iyi şekilde düzenlemeyi kendilerine amaç bilmişlerdi.

Ahiliğin temelleri başlangıçtan beri sağlam atılmış, kuralları zamanın ve toplumun gereklerine ve gerçeklerine o denli uyum sağlamıştı ki, bu kurallar sonradan, kent ve kasabaların belediye hizmetleri ve bu hizmetlerin kontrolleri için örnek alınmış, narh nizamnameleri veya kanunnameleri şeklinde resmiyete dökülmüştür.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.