Ahlak felsefesi nedir

Ahlak felsefesi, insan davranışlarını konu edinir, fakat doğrudan bu davranışlar üzerine hemen eğilmez, Çünkü ahlak ve ahlaki yaşayışlar ilk insandan beri yani ahlak felsefesinden önce de vardı. O halde ahlak felsefesi ,yaşanan ahlak olaylarından önce insan davranışlarını yönlendiren kavramları, ilkeleri ele alır. Bu ilkeler, akla dayanan davranış kurallarıdır. Ahlak felsefesi bunları sistemleştirerek hepsi için geçerli genel ilkeler bulmaya çalışır.

Burada en önemli ayrıntı, insanın hür olarak ve isteyerek yaptığı davranışlar söz konusudur. Bilinçsiz veya içgüdü ile yapılan hareketlerle başkasının zorla yaptırdığı hareketler söz konusu olamaz. O halde ahlak felsefesi ,insanın hareket ve davranışları üzerinde çok derin düşünmektir.

Ahlak kelimesi ,Arapça kökenli olup huy, karakter gibi anlamlara gelmektedir. Nitekim Türkçede ki Can çıkar huy çıkmaz atasözü buradan gelmektedir. Ahlak felsefesi de ahlak alanında, hakim olan ilkeleri ,iyi ve kötünün ne olduğunu, ahlakiliğin ne anlama geldiğini araştırır. Ayrıca, ahlak felsefesi ahlakın toplumsal boyutunu da ihmal etmez. Sonuç olarak ahlak felsefesi, ahlaki yaşam hakkında sistemli bir biçimde düşünme, araştırma ve soruşturma diyebiliriz.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.