aile bireylerinin görüşlerine değer vermesinin aile ilişkilerine etkisi nedir?

Aile bireylerinin birbirlerinin görüşlerine değer vermesi aile içi ilişkilerin daha iyi olmasını sağlamaktadır. Bireyler aynı çatı altında yaşadıkları için sosyal ilişkileri oldukça gelişmiş durumdadır. Büyük küçük demeden ailedeki herkes farklı görüş ve düşüncelere sahiptir. Bu nedenle bir arada yaşamak için herkes diğerlerinin görüşlerine değer vermelidir.

Büyüklerin küçüklerin görüşlerine değer vermesi onlara sevgi duyması sonucunda küçüklerde bu ailenin bir parçası olduklarını hissederler. Daha sonra küçükler aile içinde daha fazla sorumluluk alırlar. Aynı şekilde küçüklerde büyüklerinin bir bildiği vardır diyerek fikirlerini benimsemesi birlikte yaşamanın temelidir.

Sonuç olarak aile bireyleri birbirlerinin fikir ve görüşlerine değer vererek bir arada huzur içinde yaşarlar. Bu sayede aile ilişkilerine geliştirici bir etki sağlanmış olur. Böylece aile bireyleri birbirlerine sımsıkı bağlanırlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.