Aile ile diğer topluluklar arasında hangi farklılıklar ve benzerlikler vardır?

Ailede bir topluluk türü olup diğer topluluk türlerinden keskin bir şekilde farklılıklar gösterir. Elbette ailenin diğer topluluklarla arasında benzerlikleri de bulunmaktadır. Topluluk ve aile nedir ilk olarak bunları inceleyelim daha sonra aralarındaki benzerlik ve farklılıkları inceleyelim.

Aile: Toplumun temelini oluşturan en küçük yapı birimidir. Genel olarak anne, baba ve çocuklardan oluşan şekildedir. Ancak diğer aile büyükleri ve akrabalarında bir arada yaşadığı özellikle ülkemizde görülür.

Topluluk: Birliktelik ve kalabalık olarak tanımlanabilir. Bireylerin belli amaçlar uğruna bir araya gelmesidir. Farklı kültürlerden, farklı dillerden hatta başka ülkelerden bile insanlar bir araya gelerek topluluk oluşturabilirler.

Aile ve topluluklar arasındaki benzerlikler

Sayısal olarak hem ailede hem toplulukta belirli gruplar oluşur. Aile birlikte yaşama hedefi ile bir aradayken topluluklar belli bir amaç için bir araya gelirler. Sonuç olarak her ikisininde hedefleri vardır. Aile ve topluluklarda farklı görüş ve fikirler ortaya çıkar.

Aile ve topluluklar arasındaki farklılıklar

Ailede kan bağı bulunurken toplulukta bu durum söz konusu olmaz. Ayrıca aileyi bir arada tutan sevgi ve saygı iken toplulukta bu durum genellikle amaç uğruna olur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.