Aile kurumunun korunması için nelere dikkat edilmelidir?

Her millette toplumu oluşturan en küçük birim ailedir. Bu nedenle toplumların sağlıklı ve refah seviyesini ailenin durumu belirler. Gelişen ve hızla büyüyen milletlerde aile kurumunun korunmasına yönelik adımların atıldığını rahatlıkla görebiliriz.

Yürütülen çalışmalar ve devlet politikaları ile ailenin korunması için çalışamalar yapılmaktadır. Özellikle kadınların korunması ve ailedeki öneminin anlatılması için yapılan eğitsel faaliyetler takdire değerdir.

Anayasamızda 41. madde ile aile kurumunun önemine dikkat çekilmiştir.

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Gerçekten de okullarda gördüğümüz eğitimlerde aile konusunda birçok konuda eğitim görmekteyiz. Bir ailenin korunması ve birlikte yaşaması için hayatta dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktaları gözlemleyecek olursak.

1) Aile bireyleri arasındaki ilişki oldukça önemlidir. Çünkü aile fertlerinin birbirlerine olan davranışları, kullandığı kelimeler nedeniyle aile içi sorunlar baş göstermekte ve kavgalar yaşanmaktadır. Bir ailede bunların olmaması için sevgi ve saygı çerçevesinde bireylerin birbirlerine davranması gerekir.

2) Eğitim süresince ailenin önemi ve nasıl korunması gerektiği konusunda daha fazla bilgi verilmelidir. Aile kurumunun bir toplum ve devlet için ne kadar önemli olduğunu gençlerimize anlatmalıyız. Geleceğin toplumunu kendileri ve onların çocuklarının oluşturacağını mutlaka öğretmeliyiz.

3) Yeni nesillerin yetişmesinde eğitim kadar ailede önemli rol oynamaktadır. İlk eğitimin ailede başladığını hatırlayarak sağlıklı ve güçlü bireylerin yetiştirilmesi için aile içi iletişime önem vermemiz gerekir.

4) Aile büyüklerine ve toplumdaki saygın kişilere bu konuda görev oldukça fazla şekilde düşmektedir. Çünkü onların ailelerin korunmasında rolü oldukça fazladır. Günümüzde yapılan evliliklerin bir çoğu ilk 5 yıl içinde sona ermektedir. Bunun nedeni insanların yanlış davranışları ve sorumsuzca hareketleridir.

Birçok insan ailenin değerini ve bu kurumun anlamını boşanana kadar anlamayı başaramaz. Bir ailenin ne kadar zor kurulduğunu ve birlikte yaşamanın önemini ancak kaybettiklerimiz ile anlayabiliriz.  Geleceğin temelleri olan ve toplumun ana damarlarından aile kurumunun korunması ve geliştirilmesi adına daha yapmamız gereken çok şey vardır.

Ülkemizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde bu çalışmalar yürütülüyor olsa bile bizim üzerimizde yer alan sorumluklar da vardır. Bu sorumlulukların en önemlisi ise ailemizin varlığını korumak ve onu yaşatmaktır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.