Aile ve nüfus planlaması

Öncelikle şu soruyu soralım kendimize. Bir çocuk dünyaya getirirken ona bakabilecek düzeydemiyiz, gelirimiz ne kadar yeterli olacak mı soruları ilk olarak aklımızdan geçmeli. Günümüzde çocuk sahibi olmak kolay ama asıl önemli olan ona yeterli olanaklar sağlayabiliyormuyuz ilk önce bunları düşünmeliyiz. Bunun için aile planlamaları şarttır. Aile Planlaması sadece gebelikleri önlemek değil aynı zamanda çocuk sahibi olamayanlara da hizmet vermek onlara yardımcı olmak, bilinçli bir şekilde yol göstermektir. Aile planlamasının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

– Aileler istemedikleri halde çocuk sahibi olmalarını engellemek.
– Kadınların fazla sayıda doğum yaparak sağlıklarında yaşanabilecek bozulmaları engellemek.
– Çocukların daha sağlıklı şekilde yaşayabilmesini sağlamak
– Çocuk sahibi olmak isteyenlere yol göstermek
– Kadınlara ve erkeklere doğum kontrollerinin nasıl yapılması gerektiğinin bilgisini vermek
– Çok genç yaşta yada çok geç yaşta gebe kalmalarını engellemek.

Gelelim nüfus planlamasına. Geçmişte yaşanan salgınlar, savaşlar, doğumdaki yüksek ölüm oranları, yetersiz sağlık koşulları nedeniyle nüfus belli dönemlerde azalma da göstermiş ancak her verim artırıcı gelişmenin ardından yine artış sürecine girilmiştir. Hızlı nüfus artışının ekonomik gelişim üzerine olumsuz etkisi çok büyüktür. Aile planlamasıyla hızlı nüfus artışını yavaşlatarak toplumun eğitim, konut ve çevre koşullarının iyileştirilmesi sağlanır. Bütün bunların sonucunda nüfusun niteliği iyileştirilerek sağlıklı bir toplum oluşturulur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.