Akarsu aşındırmasının son safhası olan hafif dalgalı düzlüklere ne ad verilir

Başta akarsular olmak üzere dış kuvvetlerin uzun yıllar boyunca yeryüzünü aşındırmasıyla oluşan deniz seviyesine yakın, akarsu aşındırmasının son safhası olan hafif dalgalı düzlüklere peneplen (yontuz düz)adı verilir.Türkiye2nin yakın ideolojik devirlerde orojenik ve epirojenik hareketlerle şekillenmesinden dolayı peneplenlere rastlanmaz.

Bunun dışında akarsular tarafından denge profili. vadi, menderes, peri bacası gibi aşındırma şekilleri de mevcuttur. Şimdi kısaca bunlara değinelim.

Denge profili
Akarsu aşındırması sonucu oluşan deniz seviyesine yakın , az eğimli iç bükey akarsu yatak profiline denir. Türkiye’nin genç bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle akarsuları denge profiline ulaşmamıştır.

Vadi
Akarsuların içinden aktığı sürekli iniş. gösteren uzun kanallara denir. Akarsuların akış hızları ve zemin yapısındaki farklılaşma farklı vadi tiplerinin oluşmasına neden olmuştur.

Menderes
Akarsuların düzlüğe ulaştığı yerlerde eğimin azalmasına bağlı olarak oluşan büklümlere menderes denir. Ege bölgesindeki Büyük Menderes, Küçük Menderes Gediz akarsuları menderesler oluşturur.

Peribacası
Volkanik tüflerin bulunduğu yarı kurak iklim bölgelerinde sel sularının farklı dirençteki eğimli yüzeyleri aşındırmasıyla oluşan piramit şeklindeki oluşumlara denir. Ürgüp , Göreme, Nevşehir yöresinde peribacası örnekleri bulunmaktadır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.