Alışveriş karşıt anlamlı 2 kelimeden oluşmuştur bunun nedeni nedir?

Alış veriş birbirine zıt iki kelime olup bir araya gelmeleriyle birlikte yeni bir kelime oluştururlar. Alışveriş ticaretin yapılması olarak tanımlanabilir. Alışveriş esnasında biri ürün alırken diğeri verir. Yine aynı şekilde biri para alırken diğeri para verir.

Bu nedenle alış veriş gibi iki zıt kelime bir araya gelerek olayın esası anlatılmaktadır. Hayatımızda bu tarz zıt anlamlı kelimeler bir araya gelerek olay hakkında anlatım için kullanılırlar. Alış veriş kelimeleri de bu olaya en güzel örnektir.

Alış: Bir kimsenin başkasından ürün, mal yada para gibi herhangi bir nesneyi almasına denir. Veren kişiye para yada ürün verilir.
Veriş: Başka birine herhangi bir nesneyi vermesine denir. Alan kişiden genellikle para yada yerine ürün alınır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.