Aman dikkat!

Öğrenmeden Önce

Evinizde hangi teknolojik araç gereçler bulunuyor? Bunlardan en sık kullandığınız hangisidir?

Bizim evde televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik araçlar yer alıyor. En çok televizyonu kullanıyoruz.

Yukarıdaki eşyalardan hangilerini aile büyükleriniz olmadığında kullanmıyorsunuz? Niçin?

Bilgisayar ve televizyon hariç hiç birini kullanmıyorum. Çünkü tehlikeli olabilir.

Çalışma Zamanı

1.Televizyon kırılabilir.

2.Elektrik çarpabilir.

3.Yangın çıkabilir

4.Yangın çıkabilir

Öğrendikten Sonra

Bir tehlike yaşamamak için teknolojik araç gereçleri kullanırken nelere dikkat ediyorsunuz?

Anne ve babamın bana nasıl kullanılacağını öğrettiği şekilde kullanıyorum. İşim bittiğinde fişini çekiyorum.