amasya genelgesinin milli mücadele açısından önemli olmasının sebepleri

Amasya genelgesinin milli mücadele açısından önemli olmasının en temel sebebi Kurtuluş Savaşının ilk adımı ve milli mücadelenin temelinin atılmasıdır. Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşının neden yapılması gerektiği, nasıl ve hangi planla yapılacağının yöntemleri ortaya konulmuştur. Amasya genelgesine müteakip Atatürk ülkedeki diğer komutan ve valilere bildirge göndererek milli mücadele için protestoların yapılması ve halkın bilinçlendirilmesi yönünde çağrı yapmıştır.

Bu adımların atılması Amasya Genelgesini milli mücadele için önemli kılmıştır. Şimdi bu genelgeyi detaylıca inceleyelim.

22 Haziran 1919 yer Amasya

Samsun’dan buraya geçen Atatürk ve arkadaşları Amasya Genelgesini hazırlayarak yayımladılar. Amasya genelgesinde yer alan önemli hususlar ise şunlardı;

  • Ülkemizin bütünlüğü ve milletin istikbali tehlike altındadır.
  • Merkezi hükümet (İstanbul hükümeti) görevini yerine getirememektedir. Bu nedenle milletimiz yok olmaktadır.
  • Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.
  • Duruma çare bulmak,milletin hak isteyen sesini dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir millî heyetin kurulması çok gereklidir.
  • Güvenli olan Sivas’ta yeni bir kongre kurulması gerekmektedir.
  • Her şehirden milletin güvenini kazanmış üç delegenin yola acilen çıkması gerekmektedir.
  • Durumun milli bir sır olarak saklanması önem arz etmektedir.

amasya genelgesi

Amasya genelgesinde yer alan bu maddelerden en önemlisi hiç şüphesiz “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır” maddesidir. Bu madde bile Amasya Genelgesinin milli mücadele açısından önemini anlatmaktadır. Bu genelge ile Kurtuluş Savaşının ilk adımları atılmıştır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.