Amasya görüşmeleri hakkında bilgi

Bu yazımızda Kurtuluş savaşı öncesi yapılan kongre ve görüşmelerden Amasya Görüşmeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunacağız.

Sivas Kongre’sinden hemen sonra Temsil Heyeti Osmanlı Devleti padişahını büyük bir baskı altına alarak İstifa etmesini sağlamıştır. Damat Ferit’in yerine geçen Ali Rıza Paşa ,Mustafa Kemal’ le görüşme teklifinde bulunmuştur. Böylece yapılan bu görüşmeye Amasya Görüşmeleri adı verilir. Görüşmelerde alınan en önemli karar Meclisi Mebusan’ ın toplanması olmuştur.

Görüşmede alınan kararlarla ilgili olarak ;vatanın bütünlüğü korunacak, işgallere kesinlikle izin verilmeyecek ve manda yönetimi kabul edilmeyecektir. Ayrıca Hükümet Sivas kongresi kararlarını aynen kabul edecek, Türk ve Müslüman olmayanlara siyasal dengemizi bozacak ayrıcalıklar tanınmayacak, azınlık çalışmalarını engel olunacaktır.

Yapılan bu Amasya Görüşmelerinin sonucunda Mustafa Kemal ‘in başında bulunduğu Temsil Heyeti varlığını kabul ettirmiştir.

Sonuç olarak Amasya Görüşmeleri ile ilgili yorum yapacak olursak tam bağımsızlık vurgulanmış olup, ulusun almış olduğu karalara saygı duyulması ve buna göre hareket edilmesini istenmiştir. Bu zamana kadar Temsil Heyeti’ne katılmakta tam net karar veremeyenlerin kesin karar vererek, vatanın bağımsızlığını sağlamak için harekete geçmişlerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.