Anadolu Davulu

davul

1.Etkinlik-Aşağıdaki görsellerde verilen müzik aletlerinin adlarını bitişik eğik el yazısıyla yazınız. Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

1.Resim===>Davul
2.Resim===>Flüt
3.Resim===>Saz

2.Etkinlik-Aşağıdaki kelimelerin sizde çağrıştırdıklarını bitişik eğik yazıyla yazınız.

Davul===>Düğün, Asker, Eğlence, Ramazan
Düğün==>Gelin, Damat, Davul, Zurna

3.Etkinlik-“Anadolu Davulu” adlı metni dinlerken aşağıdaki boşlukları bitişik eğik yazıyla tamamlayınız.

Anadolu’da bayram da gezme de davulla başlar. Bilirsiniz, bir de ramazan davulu vardır. Sahur yemeğine kaldırır. Davulcu hem davulu çalar hem de mani söyler.

4.Etkinlik-Anlamını bilmediiniz kelimeleri aşağıda verilen kelime ağacının üzerine bitişik eğik yazıyla yazınız.

Sahur
Davulcu
Mani
Karşılama

Sizler başka kelimeler yazabilirsiniz.

5.Etkinlik-Okulumuzda yapılacak bir etkinlikle ilgili duyuru hazırlayınız. Duyuruda; etkinliğin yapılış amacını, yerini, tarihini, katılma şartlarını ve kazanlara verilecek ödülü belirleyiniz.

DUYURU

ÇEVREYİ KORUMA KAMPANYASI

Önümüzdeki hafta okul öğrencileri arasında çevre duyarlılığına dikkat çekmek için atık pil toplama yarışması düzenlenecektir. En çok pil toplayan üç öğrenci bir öğretmen eşliğinde hafta sonu sinema izlemeye götürülecektir.

Katılmak için gerekli şartlar: Sadece çevrenizden kullanılmış pilleri toplayabilirsiniz.

Amaç: Atık pillerin doğaya verdiği zararları öğrencilere anlatmak.

Tarih: 13-18 Mart arası

6.Etkinlik-Aşağıdaki soruların cevaplarını bitişik eğik yazıyla yazınız.

1.Davul, niçin kültürümüzün vazgeçilmez bir parçasıdır?
Düğünlerde, karşılamalarda, güreşlerde ve eğlencelerimizde davul ile neşemize neşe katarız. Bu sayede kültürümüzde yer edinmiştir.

2.”Tören” sözcüğünün sizde çağrıştırdıklarını kutucuklara bitişik eğik yazıyla yazınız.

Atatürk, 10 Kasım, 18 Mart, Stadyum

3. Aşağıda verilen görsellere bakarak düşüncelerinizi yazınız.

1.Resim: Bir genç askere gidiyor ve ailesi onu yolcu etmek üzere.
2.Resim: Yeni evlenen bir çift pasta kesiyor. İnsanlar çok neşeli
3.Resim: Okulda tören yapılıyor
4.Resim: Güreş oyunları düzenleniyor

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.