Anadolu Topraklarında Yaşanmış Önemli Tarihi Olaylar

Anadolu çeşitli uygarlıklar ve krallıklara ev sahipliği yapmış çeşitli kültürlerden insanların yaşadığı veya göç güzergahı üzerinde bulunan önemli bir toprak bütünlüğüdür. Batı Asya yardımadası olarakta tanımlanan Anadolu toprakları Ege denizinden Batı Ermenistana, kuzeyde Karadenizden güneyde akdenize kadar uzanan toprak parçası olarak tanımlanabilir.

Anadolu topraklarında yaşamış bazı uygarlıklar ve toplumlar.

Akadlar, Asurlar, Akalar krallığı, Hititler, Frigya, Troya, Pontus Rum Hükümdarlığı, Lidyalılar, Persler, Bizans, Roma, İznik, Trabzon, Osmanlı gibi birçok imparatorluk bu topraklarda yaşamışlardır. Son olarak ülkemiz Türkiye halen bu topraklarda yaşamaya devam etmektedir.

Anadolu topraklarında yaşanmış önemli tarihi olaylar ise şunlardır;

  • İslamiyetin Hindistanla tanışması bu topraklarda yaşayan Gazneliler sayesinde olmuştur.
  • Bu topraklarda İslamiyet öncesi yaşamını sürdüren insanlar ölümden sonra hayat olduğuna inanırlardı. Bu nedenle ölen kişiler eşyaları ve silahları ile birlikte gömülürdü.
  • Bu topraklarda yaşayan eski uygarlıklardan biri olan Avarlar altın, gümüş gibi madenleri kullanırlardı.
  • Devlet işlerinin yürütüldüğü meclis tarzı kurultay daha önceki  Türk devletlerinde bulunuyordu.
  • Tarım dünyada ilk olarak Uygurlar zamanında sistemli olarak uygulanmaya Anadolu topraklarında başlanmıştır.
  • Selçuklular döneminde Anadolunun coğrafi konumu nedeniyle denizcilik gelişmiştir.
  • Anadolu topraklarında 1071 Malazgirt zaferi sonrasında ilk kurulan Türk beylikleri Artukoğulları, Saltukoğulları, Danişmentliler, Mengücekoğullarıdır.
  • Eğitimin ücretsiz olması ve yayılması Selçuklular döneminde gerçekleşmiştir.

Anadolu topraklarında yaşanmış önemli tarihi olayların başında bunlar gelir. Tabi ki bu büyük ve çok millet görmüş topraklarda daha fazla olay yaşanmıştır lakin biz sizler için kısaca derledik.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.