Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Anadoluda kurulan ilk türk beylikleri

1071 Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Bu zaferden sonra Anadolu’ya yerleşen Türkler bulundukları yörelerde kendi beyliklerini kurarak Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri adını almışlardır.

Saltuklular (1072-1202)
Ebulkasım tarafından Erzurum’da kurulan Türk beyliğidir. Haçlılar ve Gürcülerle mücadele etmiştir.1202 yılında Süleyman Şah tarafından yıkılmıştır.

Artuklular(1102-1409
Artuk beyin oğulları tarafından kurulmuştur.3 kola ayrılarak yürütülmüştür. Hasankeyf, Harput ve Mardin kolu olmak üzere. Artuklulardan kalan tarihi eserler mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Malabadi Köprüsü’dür..

Mengücekliler(1080-1228)
Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve çevresinde kurulmuştur.1228 yılında 1.Aleaddin Keykubat tarafından yıkılmıştır. En önemli tarihi eseri Sivas’ta bulunan Divriği Camii’dir.

Danişmentliler(1080-1178)
Danişment Gazi tarafından Sivas ve çevresinde kurulmuştur. Ermeni, Bizans ve Haçlılarla mücadele etmiştir. En önemli eserleri Kayseri Ulu Camii ve Yağıbasan Medresesi’dir. Bu medresenin en önemli özelliği Anadolu’nun ilk medresesidir.

Çaka Beyliği(1081-1093)
Anadolu’nun ilk Türk beylikleri içinde yer alan Çaka Beyliği, Çaka Bey tarafından İzmir yöresinde kurulmuştur. Çaka Beyliği Anadolu’da kurulan ilk denizci beylik olma özelliğini taşır. Böylece Çaka Bey de ilk Türk denizcisidir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.