Anadoluda kurulan ilk türk beylikleri

beylikler-haritası
1071 Malazgirt Savaşı’yla Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır. Bu zaferden sonra Anadolu’ya yerleşen Türkler bulundukları yörelerde kendi beyliklerini kurarak Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri adını almışlardır.

Saltuklular (1072-1202)

Ebulkasım tarafından Erzurum’da kurulan Türk beyliğidir. Haçlılar ve Gürcülerle mücadele etmiştir.1202 yılında Süleyman Şah tarafından yıkılmıştır.

Artuklular(1102-1409)

Artuk beyin oğulları tarafından kurulmuştur.3 kola ayrılarak yürütülmüştür. Hasankeyf, Harput ve Mardin kolu olmak üzere. Artuklulardan kalan tarihi eserler mevcuttur. Bunlardan en önemlisi Malabadi Köprüsü’dür..

Mengücekliler(1080-1228)

Mengücek Gazi tarafından Erzincan ve çevresinde kurulmuştur.1228 yılında 1.Aleaddin Keykubat tarafından yıkılmıştır. En önemli tarihi eseri Sivas’ta bulunan Divriği Camii’dir.

Danişmentliler(1080-1178)

Danişment Gazi tarafından Sivas ve çevresinde kurulmuştur. Ermeni, Bizans ve Haçlılarla mücadele etmiştir. En önemli eserleri Kayseri Ulu Camii ve Yağıbasan Medresesi’dir. Bu medresenin en önemli özelliği Anadolu’nun ilk medresesidir.

Çaka Beyliği(1081-1093)

Anadolu’nun ilk Türk beylikleri içinde yer alan Çaka Beyliği, Çaka Bey tarafından İzmir yöresinde kurulmuştur. Çaka Beyliği Anadolu’da kurulan ilk denizci beylik olma özelliğini taşır. Böylece Çaka Bey de ilk Türk denizcisidir.

Sırasıyla etkinlikler

Şimdi bu listede Kayı boyu gibi bazı türk beyliklerinin neden olmadığını soracak olduğunuzu biliyorum. Burada Anadolu’ya girişten sonra kurulan ilk beylikleri inceledik. Resimde görülen beylikler büyük beyliklerdir. Kayı boyu beyliği ilerleyen zamanda Osmanoğulları olarak geçmiştir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.