Anadolu’nun Cirit Oyunları

cirit

1.Etkinlik-Anlamını bilmediğiniz kelime, kelime gruplarını ve bunların tahmin ettiğiniz anlamlarını yazınız.

Kelime grupları

oba==>İnsanların yaşadığı yer
vuruşalım==>Dövüşmek
zırh==>Koruyucu
seyir==>izlemek

Cümleler

Büyük bir obanın kurulmasını sağladı.
İki kardeş şiddetli bir şekilde vuruştu.
Asker ağır zırhını giydi
Maçı seyir etmek için çok sayıda insan geldi.

Şiir;

OBAM

Ne güzel bir obam var
İçinde şenlik içinde insanlar
Zırhlarını giyen alpler
Vuruşurlar, seyir eder diğer insanlar

2.Etkinlik-Metnin size ilginç gelen bir bölümünü nedenleriyle yazınız.

Cirit oyunun ortaya çıkışı konusundaki hikaye bana ilginç geldi. Ama iki obanın kendi aralarında bulduğu bu çözümü beğendim.

3.Etkinlik-Aşağıdaki kelimelerin eş ve zıt anlamlarını bularak karşılarına yazınız.

Kelime/Eş Anlam/Zıt Anlam

Yiğit==>cesur==>korkak
kavga==>dövüş==>barış
yenilmek==>kaybetmek==>başarmak

4.Etkinlik-Atatürk’ün spor ve sporcuyla ilgili sözlerini bitişik eğik yazıyla yazınız.

Ben sporcunun, zeki, ahlaklı ve çevik olanını severim.
Ben Türk, gençliğinin spor yaparak güçlenmesini isterim.
Spor ahlaktır.

5.Etkinlik-Sporun çeşitlerini aşağıya görselleştiriniz.

Bu alana yüzme, futbol, koşu, basketbol gibi resimler yapabilirsiniz.

6.Etkinlik-Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1.Bu metinden neler öğrendiğinizi aşağıya bitişik eğik yazıyla yazınız.

Bu metinde cirit oyunun nasıl oynandığını ve ortaya nasıl çıktığını öğrendim.

2.”Elif, o gün çok mutluydu.”

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)Sporu erken yaşta yapmalıyız.
B)Gürültü yapmak insanları üzer.
C)Atatürk sporcunun zeki olanını sever.

3.Aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa “D” yanlışsa “Y” yazınız.

(D)Hangi yaşta olursak olalım sağlıklı yaşamak için spor yapmalıyız.
(Y)Küçük yaşlarda boks yapmalıyız.
(D)Spor kendimize güveni arttırır.
(Y)Sporun zeka üzerinde etkisi yoktur.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.