Anadolunun Selçuklu Devleti Döneminde Türk yurdu olduğuna kanıt olarak neler gösterilebilir?

Anadolu’nun Beylikler ve Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde Türk yurdu olduğuna kanıt olarak neler gösterilebilir?Anadolu Selçuklu devleti döneminde tamamen Türk yurdu olmuştur. Buna kanıt olarak ise kazanılan iki önemli savaş ve Anadolu’da siyasi birliğin tamamen sağlanması gösterilebilir.

Bizans ve çeşitli beylikler Anadolu’da hüküm sürüyorlardı. Ancak Selçuklu Sultanları Alparslan ve II.Kılıçaslan Malazgirt Zaferi, Miryakefelon savaşı ile Bizansın hükümdarlığını ortadan kaldırdılar. Anadolu’da yer alan Danişmendler gibi çeşitli beyliklerde ortadan kaldırıldı ve elde edilen kazançlarla siyasi birlik sağlandı.

Bu savaşlar ve gelişmelerden sonra İznik kenarlarına kadar yayılan Selçuklular Anadolu’ya Türkiye adını verdiler. İlerleyen dönemlerde ise Bizans İmparatorluğu sadece savunmada kalmış ve sınırlarını korumaya çalışmıştır.

Anadolunun Türk yurdu olduğuna dair kanıt olarak şunlar maddelenebilir;

1) Bizans imparatorluğu Anadolu’daki birçok kalesini boşaltarak Selçuklulara bıraktı.
2) Selçuklu Devleti Doğu Anadolu bölgesindeki birçok beyliği yok ederek siyasi birliği sağladı.
3) Bizans İmparatorluğu yayılmacı politikasından vazgeçerek savunmaya geçti.
4) Avrupalı tarihçiler Anadolu’yu artık Türkiye olarak yazdı.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.