Anadolu’nun Türkleşmesi deyince ne anlıyorsunuz?

Anadolu’nun Türkleşme hareketi 1071 Malazgirt zaferi ile başlamıştır. Türkleşme hareketi göç eden Türkmen boylarının yerleşik düzene geçmesi ve burada yaşayan insanlarla uyum sağlaması ile gerçekleşmiştir. Türk Beyliklerindeki adil yönetim ile başka dine ve ırka sahip insanlar ile Türkler güzel bir sosyal toplum olmuşlardır.

Selçuklu Sultanının desteği ile Bizans kıyılarına yerleşen ve buraları yurt edinen Türkler zamanla Anadolu’nun her noktasına yayıldılar. Anadolu’nun verimli toprakları sayesinde Türkler yerleşik düzeni benimsemişler ve burada kalıcı olmuşlardır.

Bir yeri yurt edinmek için yalnızca zafer kazanmak yeterli midir? Neden?

Bir toprağın yurt olarak edinilmesi için istediğiniz kadar zafer kazanabilirsiniz ancak başarılı olamazsınız. Bir yeri yurt edinmek demek orada kalıcı olmak anlamına gelir. Eskiden beri orada yaşayan toplumların sizi kabul etmesi ve iyi bir birliktelik yakalamanız gerekir. Ancak bu şekilde o topraklarda kalıcı olabilir ve yurt edinebilirsiniz.

Zaferler ancak adalet ve iyilikle esas amacına ulaşır.

Devletin “Selçuklu” ismini taşımasının sebebi ne olabilir?

Devletin kurucu olan Süleyman Şah, Selçuk Beyin torunu olup bu nedenle devlete Büyük Selçuklu Devleti adını vermiştir.

Haçlı Seferleri bölgede yaşayan halkın ve seferlere katılanların hayatında ne gibi değişikliklere yol açmış olabilir?

Haçlı seferleri sonucunda bölgede yaşayan halk büyük zulüm görmüştür. Çünkü haçlılar dil, din ve ırk gözetmeksizin bir çok kişiyi öldürmüş yada işkenceler yapmıştır. Seferlere katılanlar ise bu insanların mallarına, altınlarına el koyarak kendilerini zenginleştirmişlerdir.

Miryokefalon Savaşı ve Malazgirt Savaşı arasındaki benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Malazgirt Savaşı’da, Miryokefalon Savaşı’da Bizanslılaa karşı yapılmıştır. Bu savaşların her ikisinden de Selçuklular zaferle ayrılmış ve Bizansı hüsrana uğratmıştır. Farklı noktaları ise Miryokefalon Savaşı sonucunda Bizanslılar artık Anadolu’dan ümidini kesti ve Türk Yurdu olduğunu kabul ettiler. Malazgirt ise Türklerin Anadoluya girişini sağlayan bir savaştı.

Selçukluların inşa ettikleri bu eserler hangi amaçlarla yapılmıştır?

Bu imaretler halkın hizmeti ve resmi işlerin yürütülmesi için yapılmıştır. Medreseler, camiler, külliyeler, han ve hamamların tümü topluma hizmet eden binalardı. Sanat ve kültürün yanı sıra bilimsel olarak da toplumu geliştirmeyi hedefleyen imaretlerdir.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.