Anadolunun türkleşmesinde ve islamlaşmasında etkili olan siyasi ve kültürel faktörler

Anadolu Selçuklu hükümdarı Süleyman Şahın İzniki başkenti yaparak devlet kurmasının ardından Anadolunun türkleşmesi ve islamlaşması adına bazı çalışmaları olmuştur. Orta Asyadan getirdiği Türkmen boylarını Anadolunun her kısmına yerleştirerek bu bölgelerin türkleşmesi ve islamlaşması için çalışmalar yapmıştır.

Ama esas önemli olay 1071 yılında Alparslanın Bizansı yenerek Anadoluya türkleri ve islamiyeti sokmasıdır. Zaten bu noktadan sonra kısa sürede Anadolunun tümüne yayılınmış ve Suriye topraklara katılmıştır. Özellikle sınır boylarına Orta Asyadan getirilen türkmen boyları yerleştirilmiş ve sınır güvenliği sağlanmıştır. Ayrıca arap kökenli gruplarında anadolunun çeşitli yerlerinde islamı yaymaları için yerleştirildiği düşünülmektedir. Gerçek olan şu ki bu türkleştirme ve islamlaştırma operasyonu sistematik bir şekilde yapılmış ve kısa sürede başarı sağlanmıştır.

İskan ve imar politikaları Bizans halkının uğradıkları yenilgi sonrası maddi ve manevi çöküntüye girmeleri sonucunda kısa sürede sonuç vermiştir.Türkler yerleştikleri her yerde tarımı geliştirmiş, şehirleri yeniden imar etmiş ve kültürel varlıklarını ortaya koymuşlardır.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.