Ödeviniz mi var?

Aramak istediğiniz ödevi lütfen yazınız

Anarşizm nedir

Bu yazımızda sizlere anarşizm hakkında bilgi vereceğiz. İnsan doğasının özünde iyi olduğunu , kötülüklerin temelde insan üzerindeki kontrol ve baskıdan geldiğini savunan akıma anarşizm denir. Bu bakımdan anarşizm din, devlet, ahlak, kanun, örf, adet, aile, toplum vb. her türlü gücü ve otoriteyi reddeder .O, bireyin ve bireysel değerlerin üstünde en küçük bir güç veya otorite kabul etmez. Anarşistler , bu açıdan nihilist yani hiç bir şeyi kabul etmeyen olarak da kabul edilir.

Anarşizm , bencilliğin bir başka çeşididir. Çünkü bireyci anarşizm , bireyin benliğini ve bilincini kuvvetlendirir; başkalarını reddetmeyi ilke edinir ve kendisini daima tek değerli varlık olarak görür. Anarşizmin çeşitli temsileri olmuştur. Bunlardan bazıları M. Stirner, Proudhon, Bakuounine gibi.

M. Stirner , egoizmin üstünlüğünü ve egemenliğini savunur. Bireyin hakkının bireye, devletin hakkının da devlete verilmesini ister.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.