Anayasanın 104. maddesine göre cumhurbaşkanının en önemli görev ve yetkileri

Anayasa’ya göre cumhurbaşkanı devletin başıdır. Anayasa’nın 104. maddesini okuyarak cumhurbaşkanının size göre en önemli on görev ve yetkisini aşağıya yazınız

Sizin için Anayasanın 104. maddesini okuyarak Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini inceledik. Anayasamızın 104. maddesi aynen şu şekildedir;

Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.

Bu yetkilere göre yapabileceği en önemli görev ve yetkiler şunlardır;

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanlığını temsil etmek
  2. Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek
  3. Kanunları yayımlamak
  4. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak
  5. Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
  6. Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak
  7. Genelkurmay Başkanını atamak
  8. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek
  9. Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak
  10. Yabancı Devletlere Türk Devletinin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek

Milli seferberlik: Silahlı Kuvvetler dışında kalan bütün kamu ve özel kuruluşlar ile yurttaşları kapsar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu maddede yer alan yetkilerine dayanarak milli seferberlik ilan etti.

Sanırım sizin için bu kadarı yeterli olur arkadaşlar.

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.