Anyon ve katyon nedir?

Anyon ve katyon birer kimya terimi olup kimya dersinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bir öğrenci arkadaşımızın anyon ve katyon nedir hakkında kısaca bilgi verirmisiniz sorusu üzerine bu ödevi hazırladık. Bu ödevde öğreneceklerimiz;

anyon ve katyon
İyon nedir?

Kararlı hale geçmeye çalışan atomlarda proton sayısı elektron sayına eşit olmaz. Bu durumda oluşan yeni tanecik iyon adını alır.

Anyon nedir?

Anyonun tanımı negetif yüklü iyonlara verilen isim anyondur. Anyonlar yüksüz atom ve moleküllerin elektron kazanmaları sonucunda oluşurlar. Anyonlar anot veya pozitif kutuba doğru hareket halindedirler. Anyon iyonları genel olarak değerlik kabuğunun tamamlanması için elektron alımı ile meydana gelir.

Katyon nedir?

Katyonun tanımı ise pozitif yüklü iyon olarak tanımlanabilir. Katyonlar herhangi bir çözeltide negatif kutuba doğru hareket halinde olurlar. Artı yüklü oldukları için eksi yüklü elektronlarından daha fazla artı yüklü proton bulunduran atom yada moleküller katyondur.

Anyon ile katyon ne demektir

Anyon ile katyon kısaca ne demektir derseniz anyon eksi yüklü atom yada moleküllere verilen isimken katyon ise artı yüklü atom ve moleküllere verilen isimdir.


İyonların oluşumu, Anyonlar ve Katyonlar Detaylı Bilgi

İyonların oluşumu, Anyonlar ve Katyonlar Detaylı Bilgi

Atomlar proton sayısıyla eşit sayıda elektron içerir. Bu nedenle nötr haldedir. Elektronlar, çekirdek dışındaki katmanlarda belirli sayılarda bulunur. Atomların ilk katmanında en fazla 2 elektron bulunurken elektron saıyısı 18’e kadar olan elementlerin 2. ve 3. katmanlarında en fazla 8 elektron bulunabilir.

Bir atom tek katmana sahipse ve 2 elektronu varsa dublet kuralına uymuş olur. Atom birden fazla katmana sahipse ve son katmanında 8 elektronu varsa oktet kuralına uymuştur. Bir enerji katmanı dolamadan bir üst katmanda elektron bulundurulamaz.

Kararlı yapıda olan helyum elementi dublet, neon elementi oktet kuralına uygundur. Bir atomun katmanları tam doluysa atom kararlı yapıdadır. Ancak tam dolu değil ise atom ya elektron alarak ya da elektron vererek kararlı hale geçmeye çalışır.

Kararlı hale geçmeye çalışan atomlarda proton sayısı elektron sayısına eşit olamaz. Bu durumda oluşan yeni tanecik iyon adını alır.

1 elektron alarak dublet kuralına uyun hidrojen atomunun başlangıçta 1 protonu ve 1 elektronu vardır. 1 elektron alarak katmanındaki elektron sayısını ‘ye çıkarmıştır. Atom, 1 elektron aldığından yük dengesi bozulmuştur. Fazladan 1 elektrona yani -1 yüke sahiptir. Negatif yüklü iyonlar anyon adını alır.

1 elektron vererek oktet kuralına uyan sodyum atomunun başlangıçta 11 protonu ve 11 elektronu vardır. 1 elektron vererek son katmanındaki elektron sayısını 8 olarak düzenlemiştir. Atom 1 elektron verdiğinde yük dengesi bozulmuş olur. +1 yüklü hale geçmiştir. Pozitif yüklü iyonlar katyon adını alırlar.

Bir iyonun üzerindeki + ya da – işareti iyon haline geçerken kaç elektron aldığını ya da kaç elektron veridğini belirtir. İyonlar her zaman tek atomlu olmak zorunda değildir. Çok atomlu iyonlar da bulunur. Örneğin SO4 -2 iyonu çok atomlu bir iyondur. İyonda bir tane kükürt (S) 4 tane oksijen (O) atomu bulunur. İyonun üzerindeki -2 yükü iyonun toplam yükünü ifade eder.

(8) Yorum

  1. Yorumlara bakıyorum da çok güzel bir site demişsiniz ama öyle değil. Örnek vermemiş tanım yapıp geçmiş 👎 bence tanımı herkes bilir pekiştirmek lazım

    • Merhaba Ebru
      İçeriğe örnekler vererek katkıda bulunabilirsin. Böylece anyon ve katyon kavramlarını senin sayende okuyan arkadaşlar daha iyi anlar. ne dersin?

Yorum Yapın

Unutmayın! Ödeve katkı sağlayacak yorumlar yapmalısınız.